MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

 OGŁOSZENIE

 PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

 

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, że w terminie od 20 marca do 31 marca,prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne GAZOWE piece centralnego ogrzewania w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Regulamin dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy lub bezpośrednio

w Urzędzie pok. nr 4.

Wypełnione wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Gminy pok. nr 13

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 32-287-78-87 w. 52 lub 53

 

 


 

Regulamin dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

 


 

Informacja dotycząca PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMIJI

Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba, informuje że losowanie wniosków (listy rankingowej, listy rezerwowej) w ramach realizacji PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMIJI  - III etap na rok 2016, odbędzie się w dniu 22.09.2016 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy Bobrowniki w pokoju numer 25 o godzinie 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszony nabór na Wykonawców inwestycji

Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz Ziemba ogłasza nabór na Wykonawców inwestycji w ramach "Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo" realizowanego w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki" - III etap. Wykonawca chcący przystąpić do programu winien złożyć ofertę - zgodnie z drukiem nr 1 - wraz z określonymi w nim dokumentami i załącznikami w terminie do 30.06.2017r. do godziny 13.00 w Urzędzie Gminy pokój nr 13 w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór Wykonawca PONE". 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zmiana maksymalnego dofinansowania w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

 

Urząd Gminy Bobrowniki informuje, iż w związku ze zmianą kwoty dofinansowania przyznanego Gminie Bobrowniki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji polegających na wymianie nieekologicznych źródeł ciepła na piece ekologiczne, zmianie ulega wysokość dofinansowania udzielanego Inwestorowi przez Gminę.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż :

  •  dla kotłów węglowych - 6 195 zł
  •  dla kotłów gazowych - 3 540 zł

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Po raz trzeci zapraszamy do skorzystania z oferty dofinansowania do wymiany kotłów, dla mieszkańców Gminy Bobrowniki, którzy zamierzają zlikwidować stary, tradycyjny kocioł węglowy na rzecz ogrzewania domu paliwem ekologicznym i wymienić go na gazowy lub węglowy retortowy/tłokowy, zapewniający niską emisję zanieczyszczeń.

 

Nabór wniosków na lata 2016 - 2017 rozpocznie się od 1 lipca  do 22 lipca dla Wniosków złożonych na rok 2016 i od 1 lutego 2017 do 28 lutego 2017 dla wniosków na rok 2017

 

Kotły węglowe retortowe lub tłokowe z automatycznym podawaniem paliwa, muszą spełniać wymogi 5 klasy według normy: PN-EN 303-
5:2012 nr 28/2015.


Zakres inwestycji i wysokość dotacji udzielanej przez gminę:

  • na zakup i montaż kotła retortowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.000 zł dla jednego beneficjenta.
  • na zakup i montaż kotła gazowego dofinansowanie w formie dotacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 4.000 zł dla jednego beneficjenta

 

Inwestor, w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek w urzędzie gminy o przystąpienie do programu dofinansowania. Po zakwalifikowaniu się do dofinansowania Inwestor wybiera firmę, która oferuje kotły określonej klasy, podpisuje z nią umowę na dostarczenie kotła wraz
z montażem, a po wykonaniu i odbiorze inwestycji udaje się z fakturą VAT do urzędu i odbiera dofinansowanie.

 

Regulamin dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2016 roku

 

WNIOSEK o udzielenie dotacji ze środków budżetu Gminy Bobrowniki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla osób fizycznych

 

 

 


 

Ogłaszenie o nabór na Wykonawców inwestycji.

 

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza drugi nabór na Wykonawców inwestycji w ramach „Ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę kotłów węglowych na kotły na ekologiczne paliwo” realizowanego w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Bobrowniki” – III etap.

Wykonawca chcący przystąpić do programu winien złożyć ofertę – zgodnie z drukiem nr 1 - wraz z określonymi w nim dokumentami i załącznikami w terminie do dnia 2.09.2016r do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy pok. nr 13 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór Wykonawca PONE”

 

PLIKI DO POBRANIA:


data: 2016-07-13