MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wejścia Gminy Bobrowniki do tworzonego związku metropolitalnego. Czekamy na Państwa formularze konsultacyjne od 13 do 26 kwietnia. Formularze można pobrać od 12 kwietnia z Biuletynu Informacji Publicznej  lub wersji papierowej w:

 • Urzędzie Gminy w Bobrownikach (42-583) przy ul. Gminnej 8 (Kancelaria Urzędu Gminy: I piętro, pokój nr 13)
 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobieszowicach (42-584) przy ul. Kościuszki 25C;
 • Gminnym Ośrodku Kultury w Bobrownikach (42-583) przy ul. Sienkiewicza 121a;
 • Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach (42-583) przy ul. Sienkiewicza 121b;
 • Gminnym Zespole Oświaty w Sączowie (42-595) przy ul. Pocztowej 16;
 • Żłobku Gminnym w Rogoźniku (42-582) przy ul. Zacisze 1;
 • Przedszkolu Publicznym w Rogoźniku (42-582) przy ul. Zacisze 1;
 • Przedszkolu Publicznym w Bobrownikach (42-583) przy ul. 1 Maja 73a;
 • Szkole Podstawowej w Bobrownikach (42-583) przy ul. Sienkiewicza 163;
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobieszowicach (42-584) przy ul. Kościuszki 23;
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sączowie (42-595) przy ul. Szkolnej 5;
 • Zespole Szkół w Rogoźniku (42-582) przy ul. Krupnej 22;
 • Gimnazjum Publicznym w Siemoni (42-595) przy Kościuszki 71.

Wypełnione karty do glosowania należy wrzucić do urny w Urzędzie Gminy w Bobrownikach (42-583) przy ul. Gminnej 8 w Kancelarii Urzędu Gminy (I piętro, pokój nr 13). Informacje dotyczące zasad udziału w konsultacjach społecznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bobrowniki oraz w sekretariatach w wyżej wymienionych jednostkach.

 

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim rozpoczyna formalnie proces budowy metropolii. Projekt powstania metropolii ma charakter pionierski, otwiera nowy etap współpracy pomiędzy miastami. Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa i działaniu wszystkich zaangażowanych gmin jest szansą na stworzenie ośrodka metropolitalnego, który będzie definiował cały region i oddziaływał na kraj. 

 

Zobacz prezentację multimedialną dotyczącą związku metropolitalnego 

 

 


data: 2017-04-12

Gmina Bobrowniki