MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Pozostajemy liderem

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego wydał podsumowanie wykorzystania środków unijnych przez samorządy wg. Stanu na dzień 31 maja 2017 roku. Publikacja przedstawia w sposób syntetyczny porównanie pracy wykonanej przez 81 samorządów w okresie 3 lat. Gmina Bobrowniki pozostaje liderem powiatu będzińskiego, a na terenie Związku znajduje się w pierwszej dziesiątce Beneficjentów. Subregion Centralny to organizacja działająca w formule stowarzyszenia powołania m.in. do lepszego wykorzystywania środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. 81 samorządów członkowskich zamieszkuje ponad 60 % populacji Województwa Śląskiego. Gmina Bobrowniki jest członkiem założycielem organizacji. Naczelnym zadaniem Subregionu była spójna i przemyślana dystrybucja pieniędzy unijnych w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Wnioski o dofinansowanie składane przez samorządy członkowskie są dodatkowo premiowane, ale muszą się wpisywać w Strategię Rozwoju Subregionu i wpływać na realizację założonych w niej wskaźników. Pomimo opinii niektórych samorządowców środki te nigdy nie były pewne, czy wstępnie przyznane. Rzeczywiste ich pozyskanie okazało się niezwykle pracochłonne i obarczone dużym ryzykiem błędu, co pokazały choćby wyniki konkursu na termomodernizacje, gdzie połowa samorządów przeszłą negatywnie już pierwszy etap oceny. Poprzednikiem ZIT w latach 2007-2013 był Program Rozwoju Subregionu. Wtedy nasza Gmina pozyskała jedynie około 1 mln zł. W ramach PRSu. Środki rozdysponowano w pierwszych kilku latach. Dlatego tak ważne było tym razem odpowiedzialne przygotowanie się do początkowego etapu rozdania środków. Przedstawiciele naszego Urzędu współtworzyli Strategię Rozwoju Subregionu – informuje Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki. Osobiście przygotowywałam koncepcje projektów i negocjowałam kwoty do wykorzystania na poszczególne przedsięwzięcia. W 2014 roku było to o tyle trudne, że nie posiadaliśmy dokumentacji projektowych i kosztorysów, a jedynie znajomość potrzeb i wizję zadań – dodaje Bednarek. Stan realizacji zadań na koniec maja 2017 r. przedstawiony w opracowaniu Subregionu plasuje nas na 9 miejscu pośród wszystkich samorządów członkowskich. Obecnie złożone wnioski opiewają na kwotę ponad 12 mln. dofinansowania, przyznane środki wg. podpisanych umów to kwota 9,5 mln złotych. Nasza gmina została tym samym najwyżej sklasyfikowana w powiecie będzińskim. Nasza pozycja w rankingu nie jest gołosłowna. Stan realizacji poszczególnych przedsięwzięć możemy obserwować na własne oczy jadąc po gminie – komentuje Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki. Pełną parą idą prace przy budowie centrum przesiadkowego w okolicy Urzędu Gminy oraz remont amfiteatru. Za chwilę rozpoczniemy też termomodernizację 4 obiektów gminnych. – dodaje Wójt. Subregion prowadzi także nieodpłatne wsparcie szkoleniowe dla Beneficjentów. Pracownicy Urzędu mogą uczestniczyć w warsztatach, seminariach i konsultacjach nieodpłatnie. Jest to tym bardziej istotne, że wnioski o dofinansowanie w ramach tych konkursów pracownicy Urzędu przygotowują samodzielnie. 


data: 2017-07-10