MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Rozpoczynają się remonty w szkołach i przedszkolach

Rok szkolny za nami, przyszedł więc czas na prace modernizacyjne w szkołach i przedszkolach na terenie gminy, a w tym także te zakładające dostosowanie placówek do zmian w oświacie. 

 

Od maja trwały prace kosztorysowe. W chwili obecnej dysponujemy konkretnymi kwotami, które przeznaczone zostaną na najbardziej potrzebne zadania inwestycyjne. Odpowiednie środki znalazły się w budżecie gminy, tak aby na początku lipca móc rozpocząć prace. Szkoły prowadzić będą remonty pod nadzorem pracowników Urzędu Gminy. Łaczny budżet tegorocznych prac to prawie 500 tys. zł. Obok remontów sal lekcyjnych w szkołach przebudowywane zostaną szatnie i toalety. Chodzi tu o wprowadzenie odpowiedniego standardu w gminnych placówkach.

 

BOBROWNIKI
W Szkole Podstawowej w Bobrownikach zaplanowana została adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na dwie sale lekcyjne. Jest to kontynuacja prac, których część pierwsza zrealizowana została w ubiegłym roku. Dotychczas nieużytkowane pomieszczenia pozwolą na swobodne wprowadzenie klasy 7 od września tego roku. Prace polegać będą na wymianie podłóg, malowaniu ścian, sufitu, wymianie instalacji oraz utworzeniu korytarza w celu połączenia pomieszczeń z budynkiem szkolnym.
W Bobrownikach wyremontowane zostaną także toalety na parterze i piętrze. Powstaną nowoczesne kabiny, nowa armatura, podwieszany sufit. Planowana jest także przeróbka instalacji.
Dodatkowo jako kontynuacja ubiegłorocznych prac przebudowana zostanie kolejna szatnia w budynku.

 

ROGOŹNIK
W Szkole w Rogoźniku zaplanowana została przebudowa pomieszczeń przy sali gimnastycznej, w efekcie których powstanie m.in. szatnia dla chłopców i dziewcząt. Planowana pierwotnie przebudowa pomieszczenia przy kotłowni na salę do ćwiczeń dla szkolnej orkiestry musi zostać skonsultowana pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego i dróg ewakuacji, stąd zadanie realizowane będzie w późniejszym terminie.

 

SĄCZÓW
W Sączowie przebudowane zostaną dwie toalety szkolne, na parterze i piętrze oraz drzwi do jadalni z wejściem do budynku w celu dostosowania całości dla osób niepełnosprawnych i wózków inwalidzkich. Również toaleta na parterze będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to związane również z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb tej grupy osób biorąc pod uwagę, że w Szkole w Sączowie mieści się lokal wyborczy.

 

DOBIESZOWICE
W Szkole w Dobieszowicach planowana jest przebudowa auli szkolnej z podziałem na dwie sale lekcyjne oraz korytarz. W związku z większą ilością dzieci od września potrzeba jest utworzenia dodatkowej szatni szkolnej. W tym celu przebudowane zostanie pomieszczenie starej kotłowni sąsiadujące z istniejącą szatnią.

 

SIEMONIA
Największy zakres prac czeka obecne Gimnazjum w Siemoni, a od września Szkołę Podstawową, Przedszkole oraz Gimnazjum. Biorąc pod uwagę potrzeby dzieci młodszych zaplanowano przebudowę pomieszczeń szkolnych, przygotowanie sali dla przedszkolaków, w tym likwidacja zawilgocenia ścian, malowanie, przebudowa pomieszczenia dla pedagoga na szatnię oraz pomieszczenia higienistki na gabinet pedagoga. Zaplanowana została przebudowa toalet szkolnych z dostosowaniem dla potrzeb dzieci w wieku od 6 do 15 lat oraz przebudowa pryszniców i toalet dla nauczycieli.
Zakupiony zostanie także wyposażenie oddziału przedszkolnego, świetlicy, klas I i III oraz pomoce naukowe dla 4 szkół podstawowych
na terenie gminy.

 


POZOSTAŁE PRZEDSZKOLA
W przedszkolu w Rogoźniku zaplanowane zostało wyposażenie kuchni, a w przedszkolu w Bobrownikach przebudowa wejścia do budynku. W sierpniu rozpoczną się tam także prace remontowe ul. Koszarowej prowadzącej bezpośrednio do placówki w Bobrownikach.
W drugiej połowie roku wykonane zostaną dokumentacje projektowe dla rozbudowy przedszkoli w Bobrownikach i Rogoźniku, wobec czego szersze prace inwestycyjne w tych placówkach realizowane będą w kolejnym roku.


data: 2017-07-17

Remont pomieszczeń w ZS Rogoźnik
Remont pomieszczeń w ZS Rogoźnik
Remont pomieszczeń w ZS Rogoźnik