MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Herb Gminy Bobrowniki

Zgodnie ze Statutem Gminy Bobrowniki -Uchwała Nr  VIII/70/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie Statutu Gmi

ny Bobrowniki oraz Uchwała Nr XVIII/176/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowniki  herb Gminy Bobrowniki stanowią w polu - w słup - błękitno-zielonym trzy  bobry brunatne z czarnym okiem.
Wzór graficzny herbu zawarty jest w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Bobrowniki.

 

Herb Gminy Bobrowniki stanowi jej własność. 
Zasady i warunki używania herbu Gminy Bobrowniki określa: Uchwała Nr XVIII/177/08 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Bobrowniki.

 

Herb

Gmina Bobrowniki