MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo PROW

 Nazwa zadania Wartość 
całkowita 
Wartość 
dofinansowania

Okres realizacji/

stan zaawansowania


Budowa placu zabaw w Myszkowicach 
przy ul. Zwycięstwa
64 955,63 zł 42 594,00 zł 2011
Remont parkingu wraz z rewitalizacją terenu 
wokół budynku użyteczności publicznej 
- Domu Kultury w Siemoni
65 867,03 zł 42 840,00 zł 2011
Budowa miejsca wypoczynkowego 
w sołectwie Dobieszowice
61 714,86 zł 25 000,00 zł 2011
Rewitalizacja terenu przy ul. Brzozowej w Rogoźniku 266 105,80 zł 113 062,00 zł 2010/2011
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Dobieszowicach przy ulicy Kościuszki 23
34 910,11 zł 20 861,45 zł 2011

Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Myszkowicach

48 189,80 zł 25 000,00 zł 2011
Rewitalizacja terenu po Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej 
w Rogoźniku
297.355,47 zł 182.800,00 zł  2009
Zakup ciągnika z przyczepą 
przeznaczonego do wywozu 
odpadów segregowanych
161.686,60 zł 99.398,00 zł 2009
Naprawa, remont i wzmocnienie 
konstrukcji stropodachu oraz 
wymiany konstrukcji schodów 
zewnętrznych budynku 
Domu Kultury w Siemoni
353.568,13 zł 217.357,00 zł 2009

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

w parku w Rogoźniku

37.491,73 zł 21.285 zł 2012

Budowa przeznaczonego do użytku publicznego 

kortu tenisowego przy kompleksie KS Orzeł

w Bobrownikach

197.242,07 zł 110.000 zł 2012

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Brzozowej

oraz na Osiedlu Robotniczym w Rogoźniku

wraz z odprowadzeniem do oczyszczalni

2 257 285,82 zł

1 376 393 zł

2012/2013

Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców

– odtworzenie ścieżki rekreacyjnej

na terenie Parku w Rogoźniku

324 360 zł

180 000 zł

2013

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

oraz kanalizacji sanitarnej wrazz przykanalikami

w Rogoźniku przy ul. Węgroda

624 329,57 zł

381 249,00 zł

2013/14

Rewitalizacja centrum sołectwa Siemonia poprzez

przebudowę parkingu, chodnika i oświetlenia ulicznego

427.861,96 zł

202.237,00 zł

2012/13

Wyposażenie obiektu – boiska przeznaczonego

na cele rekreacyjne w sołectwie Rogoźnik

41.304,63 zł

25.000,00 zł

2013/14

Remont połączony z modernizacją świetlicy

wiejskiej w Wymysłowie

43.369,09 zł

25.000,00 zł

2012/13
Zagospodarowanie przestrzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach 450.000,00 zl 225.000,00 zł 2014
Budowa oświetlenia ulicznego z przebudową parkingu na ul. ks. Bogusa w Dobieszowicach 92.000,00 zł 55.000,00 zł 2013/14
Budowa miejsca wypoczynkowego w Wymysłowie 40.000,00 zł 25.000,00 zł 2014
Gmina Bobrowniki