MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Fotowoltaika dla mieszkańców

Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w projekcie „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę.

 

 

Od 28.01.2021 r. rozpocznie się telefoniczna weryfikacja uczestników projektu.

 

Po zakończeniu weryfikacji Gmina Bobrowniki planuje nabór uzupełniający dla mieszkańców.

 

logotyp UE

Gmina Bobrowniki