MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

OZE dla mieszkańców

Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym w zakresie dofinansowania do kotłów na PELLET w projekcie pn.: Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki", realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Oryginalnie podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający OZE – kocioł na PELLET”, do Kancelarii Urzędu Gminy w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8.

Nabór uzupełniający będzie trwał od dnia 19.07.2021 do 22.07.2021 do godz. 12:00. Prosimy o merytoryczne przygotowanie wniosku i dokładne zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego.

 

W przypadku pytań można dzwonić pod numer 32 287 78 87 wew. 59

 

 

 


Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym w zakresie dofinansowania do kotłów na PELLET w projekcie pn.: Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki", realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020.

Oryginalnie podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający OZE – kocioł na PELLET”, do urn w budynku Urzędu Gminy w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8 lub wysłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Nabór uzupełniający będzie trwał od dnia 17.05.2021 do 18.06.2021 włącznie. Prosimy o merytoryczne przygotowanie wniosku i dokładne zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego.

 

W przypadku pytań można dzwonić pod numer 32 287 78 87 wewn. 59

 

Załączniki:

 

 


 

Publiczne losowanie deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” odbędzie się w dniu 29.04.2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Gminnej 8, na podstawie regulaminu losowania przyjętego Zarządzeniem Nr OK.0050.67.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne losowanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie internetowej www.bobrowniki.pl,  w procedurze losowania wezmą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Regulamin losowania deklaracji w naborze uzupełniającym 


 

Gmina Bobrowniki ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn.:„Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.” Oryginalnie podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający OZE” do urny w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki (umiejscowionej za drzwiami wejściowymi) lub wysłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Nabór uzupełniający będzie trwał od dnia 15.03.2021 do dnia 02.04.2021 włącznie.

 

Prosimy o merytoryczne przygotowanie wniosku i dokładne zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego. Wnioski wpływające do Urzędu Gminy przed 15.03.2021 i po 02.04.2021 nie będą rozpatrywane. Komplet dokumentów jaki musi być złożony stanowią : Załącznik nr. 1, Załącznik nr. 2 i ewentualnie Załącznik nr. 3.

 

Informujemy, że w puli naboru uzupełniającego dostępna będzie ograniczona liczba instalacji. Po upływie terminu składania wniosków powstanie lista Potencjalnych Uczestników Projektu.

 

Następnym krokiem będzie losowanie. Regulamin i termin jego przeprowadzenia opublikujemy na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

W przypadku pytań można dzwonić pod numer 32 287 78 87 wewn. 59

 

 

Załączniki:

 


 

Do 16 kwietnia, mieszkańcy zakwalifikowani do projektu mogą podpisać Umowy dotyczące warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE (pokoj nr 12).

 

W załączeniu przedstawiamy wzór umowy oraz pełnomocnictwa.

 

Prosimy o przybycie z dokumentem tożsamości, elektronicznym wydrukiem z księgi wieczystej pobranym ze strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do oraz podpisanym pełnomocnictwem w przypadku gdy występuje więcej niż jeden właściciel nieruchomości.

 

W przypadku pytań proszę dzwonić pod numer 032-287-78-87 wew. 59

 

Linki:

-Umowa dotycząca warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE

-Pełnomocnictwo

 


 

 

Z uwagi na pojawiające się utrudnienia z weryfikacją wszystkich uczestników projektu zwracamy się z prośbą do Państwa o kontakt telefoniczny pod numerem 032 287 78 87 wew. 59.

 

 

 

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w projekcie prosimy o przybycie do Urzędu Gminy w Bobrownikach do dnia 26.02.2020 r. w związku z koniecznością podpisania oświadczenie o rezygnacji z projektu, dostępnego w pok. 12.

 

Mieszkańcy posiadający profil zaufany mogą złożyć dokument elektronicznie za pośrednictwem ePUAP : /GminaBobrowniki/skrytka

 

 

 

link: Oświadczenie o rezygnacji z projektu

 


 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w projekcie „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę.

 

 

Od 28.01.2021 r. rozpocznie się telefoniczna weryfikacja uczestników projektu.

 

Po zakończeniu weryfikacji Gmina Bobrowniki planuje nabór uzupełniający dla mieszkańców.

 

Linki:

- Zarządzenie 

- Wzór umowy

 

logotyp UE

Gmina Bobrowniki