MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

OZE dla mieszkańców

 

Publiczne losowanie deklaracji udziału w projekcie złożonych w naborze uzupełniającym w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” odbędzie się w dniu 29.04.2021 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Gminnej 8, na podstawie regulaminu losowania przyjętego Zarządzeniem Nr OK.0050.67.2021 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne losowanie będzie nagrywane i transmitowane na żywo na stronie internetowej www.bobrowniki.pl,  w procedurze losowania wezmą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Regulamin losowania deklaracji w naborze uzupełniającym 


 

Gmina Bobrowniki ogłasza nabór uzupełniający do projektu pn.:„Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.” Oryginalnie podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór uzupełniający OZE” do urny w budynku Urzędu Gminy Bobrowniki (umiejscowionej za drzwiami wejściowymi) lub wysłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Nabór uzupełniający będzie trwał od dnia 15.03.2021 do dnia 02.04.2021 włącznie.

 

Prosimy o merytoryczne przygotowanie wniosku i dokładne zapoznanie się z regulaminem naboru uzupełniającego. Wnioski wpływające do Urzędu Gminy przed 15.03.2021 i po 02.04.2021 nie będą rozpatrywane. Komplet dokumentów jaki musi być złożony stanowią : Załącznik nr. 1, Załącznik nr. 2 i ewentualnie Załącznik nr. 3.

 

Informujemy, że w puli naboru uzupełniającego dostępna będzie ograniczona liczba instalacji. Po upływie terminu składania wniosków powstanie lista Potencjalnych Uczestników Projektu.

 

Następnym krokiem będzie losowanie. Regulamin i termin jego przeprowadzenia opublikujemy na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

W przypadku pytań można dzwonić pod numer 32 287 78 87 wewn. 59

 

 

Załączniki:

 


 

Do 16 kwietnia, mieszkańcy zakwalifikowani do projektu mogą podpisać Umowy dotyczące warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE (pokoj nr 12).

 

W załączeniu przedstawiamy wzór umowy oraz pełnomocnictwa.

 

Prosimy o przybycie z dokumentem tożsamości, elektronicznym wydrukiem z księgi wieczystej pobranym ze strony https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do oraz podpisanym pełnomocnictwem w przypadku gdy występuje więcej niż jeden właściciel nieruchomości.

 

W przypadku pytań proszę dzwonić pod numer 032-287-78-87 wew. 59

 

Linki:

-Umowa dotycząca warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE

-Pełnomocnictwo

 


 

 

Z uwagi na pojawiające się utrudnienia z weryfikacją wszystkich uczestników projektu zwracamy się z prośbą do Państwa o kontakt telefoniczny pod numerem 032 287 78 87 wew. 59.

 

 

 

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w projekcie prosimy o przybycie do Urzędu Gminy w Bobrownikach do dnia 26.02.2020 r. w związku z koniecznością podpisania oświadczenie o rezygnacji z projektu, dostępnego w pok. 12.

 

Mieszkańcy posiadający profil zaufany mogą złożyć dokument elektronicznie za pośrednictwem ePUAP : /GminaBobrowniki/skrytka

 

 

 

link: Oświadczenie o rezygnacji z projektu

 


 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w projekcie „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę.

 

 

Od 28.01.2021 r. rozpocznie się telefoniczna weryfikacja uczestników projektu.

 

Po zakończeniu weryfikacji Gmina Bobrowniki planuje nabór uzupełniający dla mieszkańców.

 

logotyp UE

Gmina Bobrowniki