MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Fundusze krajowe

Budżet Państwa

 

Nazwa zadania 

Wartość 
całkowita

Wartość 
dofinansowania

Okres realizacji/

stan zaawansowania

Rozbudowa przedszkola publicznego 
w Rogoźniku – odbudowa części 
z przeznaczeniem na funkcjonowanie 
żłobka wraz z wyposażeniem MALUCH
570 000,00 zł 220 500,00 zł  2011
Remont wypłukanej nawierzchni tłuczniowej 
drogi oraz zniszczonego rowu odprowadzającego 
wody deszczowe w Rogoźniku ul. Brzozowa
164 006,61 zł 164 066,00 zł  2011
Remont odcinka kanalizacji burzowej 
w Rogoźniku przy ul. Źródlanej
92 912,15 zł 92 912,00 zł  2011
Odbudowa ul. Kolejowej – 200mb 
i ul. Podraszkowie – 150mb w m. Rogoźnik
114 339,55 zł 114 294,00 zł  2011

„Odbudowa zniszczonego zamulonego

rowu odwadniającego

oraz uszkodzonych skarp w Sączowie

ul. Wolności, na działce nr 1484

 95.417,19 zł 95.417,19 zł   2012/ zakończono

Radosna szkoła -plac zabaw na terenie 

szkoły w Dobieszowicach

 126 897,00  63 448,50 zł  2012

 

 

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 

 

Nazwa zadania 
Wartość
całkowita
Wartość 
dofinansowania

Rekultywacja drogi transportu rolniczego
w sołectwie Sączów łączącej ul. Szkolną
z gruntami rolnymi.

 165.000 zł   49.500 zł
Przebudowa (modernizacja) drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych między
ul. Szkolną w Sączowie a Tąpkowicami.
 170.464,15 zł   68.800 zł

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Nazwa zadania 

Wartość 
całkowita

Wartość 
dofinansowania

Okres realizacji/

stan zaawansowania

Termomodernizacja budynku 
ośrodka zdrowia
w Dobieszowicach
610 629,49 zł 487 078,00 zł 2011/2012 zakończono
Program Ograniczania Niskiej Emisji 373.079,93 zł 178.872,47 zł 2011
Termomodernizacja budynku 
Domu Kultury i Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bobrownikach
687 559,11 zł 471 133,00 zł 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni

na ulicy Brzozowej wraz z

doprowadzneiem do oczyszczalni

1.533.572,62 zł 80.962,42 2012/2013
Budowa dydaktycznych ścieżek ekologicznych na terenie parku w Rogożniku 710.113,00 zł 200.000,00 zł 2013
Budowa ujęcia wody pitnej w Myszkowicach wraz z siecią wodociągową 1.000.000,00 zł 780.000,00 zł 2013-15
Przebudowa sieci wodociągowej na ul. 1 Maja w Rogoźniku 710.113,00 zł 200.000,00 zł 2013-15

 

 

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2011

 

Nazwa zadania  Wartość 
całkowita 
 Wartość 
dofinansowania

Okres realizacji/

stan zaawansowania

 
Rewitalizacja i estetyzacja centrum 
sołectwa Sączów.
 37.210 zł  18.605 zł 2007
Budowa i urządzenie placu zabaw
w Rogoźniku przy ul. Kościuszki.
 18.995,40 zł  9.497 zł  2007
Urządzenie skweru wypoczynkowego
w centrum sołectwa Bobrowniki.
 33.465,78 zł  16.732,5 zł 2008
Budowa placu zabaw w Wymysłowie
przy ul. Sienkiewicza.
 44.315,49 zł   11.500,00 zł  2009
Budowa placu zabaw w Twadowicach
przy ul. Wolności.
 27.800,00 zł  12.500,00 zł  2009

 

 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011

 

Nazwa zadania   Wartość całkowita Wartość dofinansowania 

Okres realizacji/

stan zaawansowania

Przebudowa drogi gminnej na 
ul. Mickiewicza w Dobieszowicach
 440.072,55 zł  220.000,00 zł  2011
Przebudowa drogi gminnej na
ul. Szkolnej w Sączowie
 531.736,02 zł  265.856,10 zł  2009
Budowa drogi na ul. Jaworznik w Siemonii i przebudowa Młyńskiej 1.654.000,00 zł 827.000,00 zł 2014
Gmina Bobrowniki