MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

W czwartek (11 czerwca) w Domu Kultury w Bobrownikach odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych, które posłużyło między innymi wyborom nowej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie prowadził Wójt Gminy Bobrowniki - Arkadiusz Ziemba, który podsumował jak wyglądała współpraca gminy z organizacjami przez ostatnie dwa lata. Następnie Olgierd Konieczny z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika zapoznał zebranych ze standartami funkcjonowania Rad w Polsce, a Przewodniczący Rady Poprzedniej kadencji podsumował ostatnie 2 lata działania organu.  W zebraniu  wzięło udział 14 stowarzyszeń z terenu Gminy Bobrowniki. 

Wybory odbyły się drogą jawnego głosowania. Do nowej Rady kadencji 2015-2017 z sektora pozarządowego wybranych zostało 5 osób z 14 stowarzyszeń, które wzięły udział w spotkaniu wyborczym.

 

Skład nowej Rady:

  • Wiesław Urbańczyk - Przewodniczący
  • Małgorzata Bednarek - Zastępca Przewodniczącego
  • Urszula Ptaszkowska - Sekretarz
Członkowie Rady:
  • Roman Jeleśniański,
  • Stanisław Przybylak
  • Anna Hetmańczyk,
  • Czesława Nabrdalik,
  • Mieczysław Błoński,
  • Tomasz Waldera Vogt.

 


 

- Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bobrowniki w dniu 11.06.2015 r.
- Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bobrowniki w dniu 23.09.2015 r.
- Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bobrowniki w dniu 21.10.2015 r.

-  Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Bobrowniki w dniu 20.01.2016 r.

spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
spotkanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego
Gmina Bobrowniki