MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Podsumowanie zebrań wiejskich

We wszystkich sołectwach Gminy Bobrowniki odbyły się zebrania wiejskie w celu rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2020 rok. Fundusz sołecki to pieniądze, które dzięki ustawie o funduszu sołeckim dają mieszkańcom gmin, możliwość decydowania o niewielkiej części gminnego budżetu. Kwota funduszu obliczana jest według wzoru zawartego w ustawie i zależy głównie od liczby mieszkańców gminy, liczby mieszkańców danego sołectwa i dochodów bieżących gminy. Są to konkretne pieniądze, które mieszkańcy sołectw mogą wydać zgodnie ze swoimi potrzebami. Należy jednak pamiętać, że wyznaczane zadania muszą służyć poprawie warunków życia mieszkańców, muszą być zadaniami własnymi gminy, a przede wszystkim muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Na fundusz sołecki w 2020 r. w naszej gminie zaplanowano kwotę prawie 260 tysięcy złotych. Każde sołectwo dysponuje budżetem proporcjonalnym do liczby mieszkańców, a wysokość środków na przyszły rok sięga od około 22 000 zł do 36 000 zł. O podziale kwot na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy sołectw z terenu naszej gminy podczas odbywających się we wrześniu zebrań wiejskich.

Ogólna suma funduszu została przeznaczona na realizację różnych działań poprawiających wizerunek gminy, ale również bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. W 2020 roku fundusz sołecki zostanie przeznaczony między innymi na doposażenie placów zabaw, remonty w placówkach oświatowych, doposażenie bibliotek, zakup sprzętu sportowego dla klubów sportowych oraz sprzętu dla jednostek OSP, doposażenie zespołów śpiewaczych, a także na utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectw. Część funduszu sołeckiego zostanie także przeznaczona na organizowane w sołectwach festyny integracyjne dla mieszkańców.

W każdym zebraniu wiejskich uczestniczyła Wójt Gminy Małgorzata Bednarek, Radni Powiatu Będzińskiego oraz Radni Rady Gminy, pracownicy Urzędu, a także przedstawiciele BPWiK i PZD.

Wśród wielu spraw bieżących poruszanych przez mieszkańców, szczególnie istotne były wnioski dotyczące poprawy przede wszystkim stanu dróg powiatowych na terenie gminy. Podkreślano konieczność przeprowadzenia remontów istniejących dróg w roku 2020. Ważnym problemem dla mieszkańców był również brak oświetlenia ulicznego oraz brak chodników na poszczególnych ulicach z terenu gminy.

Zebrania przebiegały w miłej atmosferze i były oparte na merytorycznych dyskusjach. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za udział w zebraniach. Państwa uwagi i sugestie zostaną przeanalizowane i w miarę możliwości będą one realizowane. Dziękuje również za wszystkie pozytywne opinie dotyczące naszej pracy. Są one dla moich pracowników i dla mnie motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań mających na celu poprawę warunków życia w naszej gminie – komentuje Małgorzata Bednarek, wójt gminy Bobrowniki. (ps)

 


data: 2019-10-02

Gmina Bobrowniki