MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Przegląd gminnych inwestycji

Kanalizacja

Zakończono budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Teligi, Topolowej i Akacjowej w Bobrownikach” Z Końcem września, wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót. Na obecną chwilę trwają czynności odbiorowe. Dzięki tej inwestycji skanalizowano całe Namiarki. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po zrealizowaniu kolejnego etapu budowy kanalizacji w Bobrownikach – czyli budowy łącznika Namiarek z ulicą Akacjową, które planowane jest na początek przyszłego roku. Łącznie ułożono 1 916 mb sieci kanalizacji sanitarnej (koszt 2.540.000 zł) oraz odtworzono nakładki asfaltowe na drogach (koszt 1.213.000 zł) . Zadanie było dofinansowane z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zakończono procedurę przetargową dla zadań: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów – etap III”; ,,Budowa sieci kanalizacji w zlewni ul. Podraszkowie, Kolejowa i Tadeusza Kościuszki w Rogoźniku”; ,,Zakup samochodu specjalistycznego oraz agregatu prądotwórczego”. Zadania także współfinansuje POIŚ. Podpisano umowy z wykonawcami, a pierwsze prace budowlane w Sączowie ruszą z początkiem listopada. Dokładny harmonogram prac umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki.

 

W listopadzie poznamy wykonawcę zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w kompleksie mieszkaniowym przy ulicy Bażantów w Bobrownikach – ETAP II”

Na chwilę obecną trwa procedura przetargowa. Powstanie tutaj sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, z odcinkami przyłączy o średnicy 160 mm (sięgaczy) do granicy posesji prywatnych. Etap I realizowany będzie w trybie in-house przez Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Oba zadania zakończone będą jeszcze w tym roku.

 

Miejsca użyteczności publicznej

Do końca września 2021 roku w Rogoźniku powstanie hala sportowo-widowiskowa. Właśnie ogłoszono przetarg na budowę. W październiku, Minister Sportu i Turystyki - Witold Bańka oraz Wójt Gminy Bobrowniki - Małgorzata Bednarek, podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia. To bardzo ważna inwestycja z perspektywy rozwoju gminy. Władze gminy wystąpiły również do Ministerstwa o zwiększenie dofinansowania do 5 mln zł.

 

Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – gmina realizuje w tym roku budowę Otwartych Stref Aktywności. Nowe place zabaw z siłowniami zewnętrznymi i strefami relaksu i gier stanęły już przy szkołach w Bobrownikach, Dobieszowicach i Siemoni. Prace ruszyły także w centrum Rogoźnika. Tutaj Otwarta Strefa Aktywności powstanie przy Ścieżce Seniora. Dzięki temu zadaniu stworzone zostaną ogólnodostępne tereny rekreacji i odpoczynku. W każdej miejscowości zaprojektowano urządzenia sprawnościowe, siłowe dla dzieci i młodzieży. Pod urządzenia sprawnościowe zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych w kolorze zielonym.

 

Już niebawem budynki użyteczności publicznej będą same produkowały energię elektryczną. Gmina otrzymała dotację na przeprowadzenie inwestycji skoncentrowanej na działaniach ograniczania niskiej emisji. Już za niedługo budynek Urzędu Gminy Bobrowniki, szkół podstawowych w: Rogoźniku, Dobieszowicach, Bobrownikach, Siemoni i Sączowie oraz przedszkole w Rogoźniku będą produkowały energię elektryczną na własne potrzeby. W projekcie przewidziana jest również budowa instalacji pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne hali sportowo widowiskowej w Rogoźniku. W wyniku realizacji inwestycji konwencjonalne źródła energii zostaną zastąpione odnawialnymi źródłami. Dzięki temu nastąpi znacząca poprawa jakości powietrza, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów, jak również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Natomiast w budżecie gminy nastąpią znaczne oszczędności związane z utrzymaniem placówek. Zmniejszą się także koszty utrzymania hali.

 

Jeszcze w listopadzie poznamy wykonawcę dla zadania ,,Rewitalizacja terenu parku w Rogoźniku". W ramach tej inwestycji rozbudowany zostanie plac zabaw, skate parku, oraz zabudowa mała architektura (kosze na śmieci oraz stojaki na rowery). Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, którzy często spędzają w tym miejscu rodzinne popołudnia.

 

Drogi i oświetlenie

Wyłoniono wykonawcę dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - zabudowy hybrydowych i solarnych lamp ulicznych". Jeszcze w listopadzie zamontowanych zostanie 55 lamp hybrydowych. Całkowity koszt inwestycji to 931 540 zł i obejmie on 3 miejscowości.

We wrześniu, z rąk Wojewody Śląskiego - Jarosława Wieczorka, Wójt Gminy Bobrowniki otrzymała promesę na przebudowę dróg lokalnych na terenie gminy. Inwestycje będą realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dla gminy Bobrowniki to około 1,5 miliona zł dotacji. Dlatego bardzo szybko przystąpiliśmy do przetargu. Jeszcze w tym roku wykonamy 50% zadań. Dzięki dofinansowaniu powstaną dwie drogi. Jedna w Wymysłowie przy ulicy Prusa. Tutaj powstanie długo wyczekiwany ostatni etap budowy ulicy. Obecnie droga w tym rejonie jest gruntowa, nieodwodniona i zniszczona. Zamknięcie tego etapu prac umożliwia uzyskana dotacja. Druga droga powstanie w Rogoźniku. Tu planowana jest budowa dwóch ulic: Diamentowej i ostatniego z zaprojektowanych sięgaczy na ul. Polnej. To ponad 500 mb drogi wraz z kanalizacją deszczową. Urząd jest obecnie w trakcie podpisywania umów z wykonawcami.


data: 2019-10-31

Przegląd gminnych inwestycji
Przegląd gminnych inwestycji
Przegląd gminnych inwestycji
Przegląd gminnych inwestycji
Przegląd gminnych inwestycji
Gmina Bobrowniki