MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Inwestujemy w drogi powiatowe

200.000 złotych przekaże gmina Bobrowniki powiatowi będzińskiemu na realizację remontów dróg. Od wielu lat samorząd gminy udziela pomocy finansowej powiatowi na remonty dróg i obiektów inżynieryjnych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie.

31 października, podczas XIV Sesji Rady Gminy Bobrowniki, Radni podjęli uchwałę o przekazaniu dofinansowania. Przekazane środki zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie.

Kwotą 22.500 złotych dofinansowana zostanie budowa chodnika w ciągu ulicy Kościuszki w Siemoni od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Wolności. Poprawi to bezpieczeństwo pasażerów wysiadających na przystanku autobusowym, w głównej mierze dzieci.

102.500 złotych przeznaczone będzie na remont ulicy Polnej w Bobrownikach. Droga ta jest jedną z częściej użytkowanych przez mieszkańców gminy. Pofałdowana i połatana nawierzchnia, wyklucza możliwość bezpiecznej jazdy prawym pasem. To właśnie ta część nawierzchni zostanie sfrezowana i położony zostanie nowy asfalt. Kolejne 25.000 złotych gmina przeznaczy na budowę chodnika od skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z Polną do przystanku autobusowego. Takie same kwoty ze strony gminy wydatkowane zostaną na przebudowę fragmentu jezdni ulicy Leśnej w Sączowie, na łuku, gdzie pojawiły się w ostatnim czasie po ulewnych deszczach spore zastoiska wodne oraz przebudowę nawierzchni ulicy Akacjowej w Bobrownikach na odcinku w okolicy stacji Rondo, gdzie jest dokładnie taki sam problem jak na ul. Polnej.

Daje to łącznie kwotę 200.000 złotych ze strony gminy. Drugie tyle przeznaczy na ten cel powiat.

To nie jedyne inwestycje gminy Bobrowniki w drogi powiatowe. Podczas budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach – Namiarkach, odtworzono 690 mb nawierzchni asfaltowych. Nowa nakładka powstała na części ulicy Akacjowej oraz Topolowej i pochłonęła 600.000 złotych.

Obecnie rusza budowa kanalizacji sanitarnej w Sączowie. Po zakończonej inwestycji, gmina ułoży nowe nakładki asfaltowe na drogach powiatowych o łącznej długości 4,5 km. Kompleksowo zostaną wyremontowane ulice: Chrobrego, Kościuszki, Sienkiewicza oraz Pocztowa. Nowy asfalt ułożony zostanie również na ulicy Ogrodowej od skrzyżowania z ulicą Pocztową do skrzyżowania z ulicami: Chrobrego i Sienkiewicza. W prosty sposób oszacować można zatem, że na drogi powiatowe na swoim terenie gmina w roku kolejnym przeznaczy 4,5 miliona złotych.


data: 2019-11-06

Gmina Bobrowniki