MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie

Otwarte Strefy Aktywności to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku skierowane do różnych grup wiekowych. Gminna Bobrowniki pozyskała dofinansowanie na budowę ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączny koszt inwestycji opiewa na kwotę 399 790,48 zł z czego dofinansowanie ze środków FRKF wynosi 190 800,00 zł. Nowe place zabaw z siłowniami zewnętrznymi i strefami relaksu i gier stanęły już przy szkołach w Bobrownikach, Dobieszowicach i Siemoni, a także w centrum Rogoźnika. Dzięki temu zadaniu stworzone zostały ogólnodostępne tereny rekreacji i odpoczynku. W każdej miejscowości zaprojektowano urządzenia sprawnościowe, siłowe dla dzieci i młodzieży. Pod urządzenia sprawnościowe zaprojektowano nawierzchnię bezpieczną z materiałów przepuszczalnych, układanych z mat gumowych w kolorze zielonym. Powstały również stoły do gry w szachy. Główne cele zadania to przede wszystkim tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu oraz odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania. (ps)


data: 2019-11-26

Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Otwarte Strefy Aktywności w naszej gminie
Gmina Bobrowniki