MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nabór do GMINNEJ RADY SENIORÓW

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Bobrownikach.

  • Do Gminnej Rady Seniorów w Bobrownikach mogą kandydować osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W skład 15 osobowej Gminnej Rady Seniorów wchodzą mieszkańcy Gminy Bobrowniki - przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 lat - 5 osób oraz przedstawiciele:

- organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym - 4 osoby;

- klubów seniora - 3 osoby;

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3 osoby; 

  • Zgłoszenia kandydata można dokonać osoba zainteresowana - poprzez grupę 10 stałych mieszkańców Gminy Bobrowniki lub podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Gminy Bobrowniki. 
  • Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Gminy Bobrowniki może zgłosić 1 kandydata.
  • Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu (pobierz) w nieprzekraczalnym terminie od 02.03.2020 do 05.03.2020 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ulica Gminna 8, pokój numer 13.
  • Za pracę w Radzie Seniorów nie przysługuje wynagrodzenie, ani dieta, a praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny. 


data: 2020-02-28

Gmina Bobrowniki