MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nabór do GMINNEJ RADY SENIORÓW

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Bobrownikach.

  • Do Gminnej Rady Seniorów w Bobrownikach mogą kandydować osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W skład 15 osobowej Gminnej Rady Seniorów wchodzą mieszkańcy Gminy Bobrowniki - przedstawiciele seniorów, którzy ukończyli 60 lat - 5 osób oraz przedstawiciele:

- organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w wieku senioralnym - 4 osoby;

- klubów seniora - 3 osoby;

- Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 3 osoby; 

  • Zgłoszenia kandydata można dokonać osoba zainteresowana - poprzez grupę 10 stałych mieszkańców Gminy Bobrowniki lub podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Gminy Bobrowniki. 
  • Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych i na terenie Gminy Bobrowniki może zgłosić 1 kandydata.
  • Zgłoszenia należy składać pisemnie na formularzu (pobierz) w nieprzekraczalnym terminie od 13.01.2020 do 27.01.2020 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ulica Gminna 8, pokój numer 13.
  • Za pracę w Radzie Seniorów nie przysługuje wynagrodzenie, ani dieta, a praca w Radzie Seniorów ma charakter społeczny. 


data: 2020-01-15

Gmina Bobrowniki