MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio:
 
- 28,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
 
- 84,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
 
Powyższe wynika z realizacji Uchwały Nr XIX/190/2020 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/304/17 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zawiadomienia o zmianie stawki oraz blankiety wpłat w najbliższym czasie zostaną doręczone przez gońców Urzędu Gminy Bobrowniki. Ponadto informujemy, że indywidualne numery rachunków bankowych do regulowania opłaty nie uległy zmianie.

 

(ps)


data: 2020-03-26

Gmina Bobrowniki