MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Komunikat do uczestników projektu Szansa w sieci

Trwałość projektu Bobrowniki – szansa w sieci kończy się 30.06.2020 r. w związku z tym Internet, który był dostarczany w ramach tego projektu przestaje obowiązywać, a uczestnicy którzy wyrażają chęć kontynuacji zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy na Internet. Uczestników prosimy o zjawienie się w Urzędzie Gminy, w pokoju numer 11 w związku z podpisaniem umowy bezpłatnego przekazania sprzętu. 
 
 
W razie jakichkolwiek pytań lub aktualizacji danych (np. adresu) prosimy o kontakt telefoniczny 032 287 78 87 wew. 23.

Jednocześnie przypominamy osobom, które brały udział w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bobrowniki na początku kwietnia wysłane zostały do uczestników umowy przekazania komputerów. Prosimy o dostarczenie podpisanej kopii do Urzędu Gminy. (ps)

data: 2020-06-23

Gmina Bobrowniki