MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową.

 

Liczyć na nią mogą mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

 

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieli pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia, przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, podając w nim m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych kwiatów.

 

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Zainteresowane podmioty przygotowują zgłoszenia, w których określą liczbę chryzantem do odebrania. Deklarację taką należy przekazać do 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów. Kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz niezwłocznie informuje o tym posiadacza kwiatów. Przekazanie ich musi zostać potwierdzone na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu. Chryzantemy, które nie zostaną odebrane do 16 listopada 2020 r., muszą zostać niezwłocznie oddane podmiotowi zajmującemu się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. Posiadacz kwiatów dokumentuje ich oddanie w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Jest to bardzo istotne, ponieważ zarówno potwierdzenie odbioru kwiatów, jak i potwierdzenie przekazania ich na odpady musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 r. Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Bez takich dokumentów pomoc nie będzie mogła zostać wypłacona.

 

Wysokość stawki w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową będzie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

 

Planuje się, że zostanie ona wypłacona do 31 grudnia 2020 r.


data: 2020-11-02

Gmina Bobrowniki