MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Wznawiamy bezpośrednią obsługę mieszkańców

Urząd Gminy Bobrowniki wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Na każdym piętrze znajduje się Punkt Obsługi Interesanta wyposażony w dzwonek. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

W kontakcie bezpośrednim interesanci zobowiązani są do używania maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa, zachowania dystansu 2 metrów od drugiej osoby oraz dezynfekcji rąk. Na każdym piętrze nie może się znajdować więcej niż 5 interesantów.

 

Budynek urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

 

Informujemy, że na parterze wystawiona jest tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych przez urząd spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

 

Godziny pracy urzędu gminy pozostają bez zmian.

 

Przypominamy, że w dalszym ciągu sprawy można załatwiać poprzez:

 • pocztę elektroniczną,
 • ePUAP,
 • telefon/fax,
 • formę pisemną – za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Parter – Punkt Obsługi Interesanta:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,
 2. Ewidencja ludności, dowody osobiste,
 3. Działalność gospodarcza,
 4. Wycinka drzew,
 5. Odbiór odpadów komunalnych,
 6. Zgłaszanie przydomowych oczyszczalni,
 7. Zajęcie pasa drogowego, zjazdy na posesję,
 8. Stanowisko do spraw niskiej emisji.

 

I piętro - Punkt Obsługi Interesanta:

 1. Sekretariat Wójta Gminy Bobrowniki,
 2. Kancelaria urzędu,
 3. Inwestycje,
 4. Plan zagospodarowania przestrzennego,
 5. Najem i dzierżawa,
 6. Sprzedaż działek gminnych,
 7. Podziały i rozgraniczenia, numery dla nieruchomości.

 

II piętro - Punkt Obsługi Interesanta:

 1. Podatki,
 2. Opłaty.

data: 2021-01-05

Gmina Bobrowniki