MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Gmina pomoże dojechać na szczepienie

Rusza Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2. Od 15 stycznia rozpoczynają się zapisy na szczepienia dla osób, które skończyły 80. rok życia, a od 22 stycznia będą mogły się rejestrować osoby powyżej 70. roku życia.

Są 4 możliwości zapisu na szczepienie:

 1. Skontaktowanie się z całodobową i bezpłatną infolinią: 989.
  Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Podczas rejestracji określa się termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
 2. Skontaktowanie się z wybranym punktem szczepień. W naszej gminie szczepienia będą prowadzone w Ośrodku Zdrowia w Sączowie: (32) 287-80-17.
 3. Wysłanie SMS-a na numer: 664-908-556, o treści: SzczepimySie.
 4. Zarejestrowanie się poprzez e-Rejestrację dostępną na: pacjent.gov.pl.

Gmina Bobrowniki zorganizuje transport dla osób w wieku 70+, które nie będą w stanie same dotrzeć do punktu szczepień. Od najbliższego piątku, pod numerem telefonu: (32) 287-78-87 wew. 35, będzie można zgłaszać chęć skorzystania z dojazdu na szczepienie. W tym miejscu trzeba pamiętać, że wcześniej należy zapisać się na szczepienie. Telefon czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowniki (poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek 7:00 – 15:00, środa 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 13:00). W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz termin i miejsce szczepienia.

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki, tel: (32) 287-78-87, e-mail: sekretariat@bobrowniki.pl (dalej: Administrator).
 2. Wójt Gminy Bobrowniki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@bobrowniki.pl, lub za pośrednictwem danych kontaktowych urzędu.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu transportu na szczepienie przeciw COVID-19.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych transport na szczepienie przeciw COVID-19 będzie niemożliwy.
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Gminy Bobrowniki danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
 8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

data: 2021-01-22

Gmina Bobrowniki