MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zalegający śnieg i błoto pośniegowe z fragmentu chodnika, który przylega do jego zabudowanej posesji. W przypadku niewywiązania się z tej kompetencji grozi kara grzywna lub pozew sądowy od osoby, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku.


Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bobrowniki nr XXX/287/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku:
„Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie i uprzątnięcie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz w sposób umożliwiający swobodny odpływ wody do kanalizacji”.


data: 2021-01-22

Gmina Bobrowniki