MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Nabór wniosków do programu usuwania azbestu

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza nabór wniosków o przystąpienie w roku 2021 do

„PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2012–2032”.

Wnioski należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@bobrowniki.pl, w terminie: od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

 

Podstawą określenia kolejności udzielenia dofinansowania jest stopień pilności w kolejności składania wniosków.

 

Dofinansowanie wypłacane będzie aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na bieżący rok budżetowy.

Druki wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki.

 


 

 

A - Ocena bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

zał. nr 1 wniosek o przystąpienie do programu

zał. Nr 2 informacja o wyrobach zawierających azbest

Regulaminu dot programu usuwania azbestu

 

data: 2021-04-23

Gmina Bobrowniki