MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Wójt Gminy Bobrowniki informuje, iż Rada Gminy Bobrowniki dnia 25 marca 2021 roku podjęła uchwałę nr XXXIV/330/21 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. Na mocy tej uchwały zwalnia się z podatku od nieruchomości nowe budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podatników podatku od nieruchomości, którzy stworzą co najmniej 3 nowe miejsca pracy na terenie gminy Bobrowniki. Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zasady przyznawania zwolnienia dostępne są pod adresem: http://bip.bobrowniki.pl/?a=23318


data: 2021-05-19

Gmina Bobrowniki