MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Rusza budowa kanalizacji sanitarnej

 

Gmina Bobrowniki informuje, że podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Olimpijskiej, Piłkarskiej, Sportowej, Rekreacyjnej i Wypoczynkowej w Bobrownikach”.

 

Inwestycja ta finansowana jest ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bobrowniki” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

W najbliższych dniach rozpoczęte zostaną roboty budowlane.

 

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

ulica olimpijska z lotu ptaka


data: 2021-07-09

Gmina Bobrowniki