MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zapraszamy do współtworzenia Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii!

Poprawa jakości życia, rozwój funkcji metropolitalnych, wzmacnianie spójności przestrzennej i społeczno-gospodarczej – to wyzwania, przed którymi stoi Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Rozpoczyna się pierwszy etap prac nad Strategią Rozwoju GZM, podczas którego zostaną zebrane opinie mieszkańców Metropolii – pomogą one w opracowaniu dokumentu.

Strategia Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 roku będzie najważniejszym dokumentem strategicznym GZM określającym wizję i cele rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na najbliższe kilkanaście lat. Dokument ten będzie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe Metropolii oraz określi jej potencjały, na podstawie których wyznaczane zostaną działania służące poprawie jakości życia mieszkańców i wzmacnianiu rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ponadto w dokumencie znajdą się również zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, w tym model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz rekomendacje na temat kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej.

Poznanie opinii mieszkańców Metropolii to niezwykle ważny element prac nad dokumentem, aby stworzyć strategię odpowiadającą na potrzeby wszystkich interesariuszy. Zachęcamy więc do włączenia się w tworzenie Strategii Rozwoju GZM, poprzez wypełnienie formularza ankietowego i podzielenie się spostrzeżeniami oraz pomysłami dotyczącymi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Informację na temat procesu tworzenia Strategii Rozwoju GZM można śledzić na oficjalnej stronie internetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz na profilach GZM w mediach społecznościowych.

Formularz można wypełnić do 20 września 2021 roku w formie elektronicznej na stronie: http://bityl.pl/NjPGI


data: 2021-08-23

Gmina Bobrowniki