MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Strategia Rozwoju Gminy Bobrowniki

Jak informowaliśmy wcześniej, ruszyły prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Bobrowniki. Poprzednia opracowana była do 2020 roku. Teraz nadszedł czas na przygotowanie aktualnej, która obowiązywać będzie do 2030 roku. W pracach uczestniczą radni, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół, gminnych jednostek: OPS, GCKiS i GZO, spółki „Aquaplus” oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń. Do współpracy wójt gminy zaprosiła również mieszkańców. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 23 września i było swego rodzaju raportem otwarcia, gdzie przedstawiono aktualną sytuację gminy. Dzisiejsze spotkanie przyjęło formę warsztatów. Prace nad dokumentem odbywały się w grupach roboczych z podziałem na następujące kategorie tematyczne:

  • edukacja,
  • przedsiębiorczość, programy wsparcia dla przedsiębiorców, tereny inwestycyjne,
  • ochrona zdrowia i profilaktyka, pomoc społeczna,
  • bezpieczeństwo i organizacje pozarządowe (z obszarów włączenia społecznego, wsparcia seniorów),
  • infrastruktura sieciowa, zarządzanie publiczne i infrastruktura komunalna, transport i układ komunikacyjny, środowisko,
  • sport, kultura, czas wolny, rekreacja.

Prace nad strategią koordynuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji. Głównym przesłaniem strategii jest trwały i zrównoważony rozwój gminy poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców zarówno obecnego pokolenia, jak i przyszłych oraz rozważne wykorzystywanie i umacnianie jej zasobów (społecznego, przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego). Strategia rozwoju ma „z zasady” charakter ogólny, jest bowiem dokumentem kierunkowym, swoistą mapą stanowiącą podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów lokalnych. Nie jest tym samym „gotową receptą na sukces” czy też „gotowym spisem szczegółowego postępowania”. Jej głównym zadaniem jest natomiast określenie – na podstawie diagnozy stanu istniejącego oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy – strategicznych kierunków (obszarów) i priorytetów działania, które z punktu widzenia zaspokajania potrzeb mieszkańców mają kluczowe znaczenie.


data: 2021-10-14

Gmina Bobrowniki