MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Informacja

Gminne Centrum Kultury i Sportu realizuje zadanie pt.: „Nakręć się na kulturę z Biblioteką!”

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ

Kierunek interwencji 4.1. Priorytet 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025.

 

 

Zadanie będzie realizowane przez okres dwóch lat.

 

W pierwszym roku realizacji zostaną zorganizowane cztery wydarzenia animacyjno-kulturalne dla mieszkańców:

  • 5 września 2021 r. w Dobieszowicach koncert muzyczny pt. „Na patriotyczną nutę”,
  • 5 października 2021 r. w Siemoni wieczór z pisarką Tanyą Valko,
  • 16 października 2021 r. w Sączowie rodzinny spektakl teatralny pt. „ŚWINKI 3 – PEPA, MELA, KWI”,
  • 11 listopada 2021 r. w Bobrownikach wieczór poetycki Katarzyny Żak pt. „Miłosna Osiecka”.

W drugim roku realizacji Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach zorganizuje, podobnie jak w pierwszym roku, cztery wydarzenia kulturalne oraz dodatkowo trzy inicjatywy oddolne, zaproponowane przez przedstawicieli lokalnego środowiska.

 

Decyzja dotycząca wyboru wspieranej inicjatywy zostanie poprzedzona konkursem.

 

Podczas obydwu lat realizacji zaplanowano cykle szkoleń podnoszących kompetencje osób działających lokalnie, pracowników bibliotek i szkół. Dwuletni czas realizacji projektu będzie obfitował w liczne spotkania i rozmowy, podczas których zaangażowane lokalnie osoby będą mogły wymieniać doświadczenia w celu ożywienia przestrzeni publicznej i podniesienia znaczenia Biblioteki w lokalnym środowisku.

 

Zadanie dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

Dofinansowanie – 119 700 zł; Całkowita wartość – 135 700 zł

 

 

 


data: 2021-10-15

Gmina Bobrowniki