MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. w życie wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą musieli wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają.

 

Ostateczna data na składanie deklaracji to 30 czerwca 2022 r.

 

 

 

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW gromadzić będzie dane dotyczące:

  • wszystkich źródeł ciepła w budynku/lokalu,
  • wszystkich źródeł energii elektrycznej oraz źródłach spalania paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu.

 

Dane gromadzone są na potrzeby wdrażania programów ochrony powietrza.

 

Kto musi złożyć deklarację?

 

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków oraz lokali mieszkalnych (Formularz A) i niemieszkalnych (Formularz B).

 

Właściciel/Zarządca ma obowiązek złożyć deklarację w terminie:

  • 12 miesięcy w przypadku starych źródeł ciepła lub spalania paliw (budynków już istniejących).
  • 14 dni w przypadku „nowo” powstałych źródeł ciepła lub spalania paliw.

 

Jak złożyć deklarację?

  • W formie elektronicznej – samodzielnie przez Internet. Na stronie Projektu ZONE – ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI pod adresem www.zone.gunb.gov.pl należy skorzystać z opcji „Złóż deklarację” i wypełnić formularz.

Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut.

  • W formie papierowej – w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku. Deklarację można złożyć osobiście w urzędzie lub przesłać listownie.

 


data: 2022-03-23

Gmina Bobrowniki