MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

 

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną na terenie naszego kraju informujemy, że Urząd Gminy Bobrowniki obsługuje mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

 

Zachęcamy do załatwiania spraw poprzez platformę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI), kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Opłaty należy wnosić za pomocą przelewu bankowego.

 

Korespondencja nieodebrana z Urzędu Gminy Bobrowniki może zostać przesłana elektronicznie w formie skanu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeżeli adresat złoży poprzez adres: sekretariat@bobrowniki.pl, wniosek zawierający skan (zdjęcie) awiza oraz poda adres e-mail, na który korespondencja ma zostać wysłana.

 

W przypadku osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:

 • sekretariat wójta gminy: (32) 287-78-88 wew. 30,
 • kancelaria urzędu gminy: (32) 287-78-88 wew. 40 i 50,
 • Urząd Stanu Cywilnego: (32) 287-78-88 wew. 45,
 • stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych: (32) 287-78-88 wew. 35,
 • referat Spraw Obywatelskich: (32) 287-78-88 wew. 74,
 • referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej: (32) 287-78-88 wew. 52,
 • referat inwestycji: (32) 287-78-88 wew. 22,
 • referat Mienia Komunalnego i Zagospodarowania Przestrzennego: (32) 287-78-88 wew. 51,
 • referat Podatków i Opłat Lokalnych: (32) 287-78-88 wew. 54,
 • referat Planowania i Finansów: (32) 287-78-88 wew. 49,
 • referat Organizacyjny: (32) 287-78-88 wew. 24,
 • stanowisko ds. zamówień publicznych: (32) 287-78-88 wew. 57,
 • stanowisko ds. organizacji pozarządowych i polityki senioralnej: (32) 287-78-88 wew. 25,
 • stanowisko ds. promocji: (32) 287-78-88 wew. 37,
 • informatyk: (32) 287-78-88 wew. 29.

 

Na każdym piętrze znajduje się Punkt Obsługi Interesanta wyposażony w dzwonek. Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się z zachowaniem obowiązujących wymogów sanitarnych.

 

W kontakcie bezpośrednim interesanci zobowiązani są do używania maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa, zachowania dystansu 2 metrów od drugiej osoby oraz dezynfekcji rąk.

 

Budynek urzędu należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

 

Aby wyrobić nowy dowód osobisty, należy pobrać odciski palców. Tutaj obsługiwane będą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Godziny pracy urzędu gminy pozostają bez zmian.


data: 2022-01-24

Gmina Bobrowniki