MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zachęcamy do zapoznania się z planami na etapie opracowania dla poszczególnych miejscowości.


Bobrowniki ETAP I

1. Uchwała intencyjna nr XLIV/425/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.
2. przystapienie_zmiana_Bobrowniki _E1
3. GML_przystapienie_zmiana_EI_B
4. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp Bobrowniki Etap I
5. Klauzula informacyjna
6. Formularz wniosku do planu

 

Bobrowniki ETAP II

1. Uchwała intencyjna XV/151/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Bobrowniki ETAP II
4. Tekst projektu uchwały MPZP Bobrowniki EII wraz z uzasadnieniem
5. Rysunek projektu MPZP Bobrowniki EII
6. Rysunek 1 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
7. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
8. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
9. Formularz uwagi do projektu mpzp Bobrowniki EII

10. OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP BOBROWNIKI ETAP II

11. Tekst projektu uchwały mpzp Bobrowniki EII wraz z uzasadnieniem

12. Rysunek projektu mpzp Bobrowniki EII

13. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko

14. Rysunek 1 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko

15. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko

16. Formularz uwagi do projektu mpzp

 
 

 

Dobieszowice

1. Uchwała intencyjna nr XV/152/19 z dnia 28 listopada 2019
2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Dobieszowice
4. Tekst projektu Uchwały MPZP Dobieszowice wraz z uzasadnieniem
5. Rysunek projektu MPZP Dobieszowice
6. Rysunek 1 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
7. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
8. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
9. Formularz uwagi do projektu mpzp Dobieszowice

 

 

Rogoźnik

1. Uchwała intencyjna XV/153/19 z dnia 28 listopada 2019
2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Rogoźnik
4. Tekst projektu MPZP Rogoźnik wraz z uzasadnieniem
5. Rysunek projektu MPZP Rogoźnik
6. Rysunek 1a prognozy oddziaływania projektu mpzp na środowisko
7. Rysunek 1b prognozy oddziaływania projektu mpzp na środowisko
8. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
9. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
10. Formularz uwagi do projektu mpzp

11. OBWIESZCZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MPZP ROGOŹNIK

 

12. Tekst projektu uchwały mpzp Rogoźnik wraz z uzasadnieniem

 

13. Rysunek projektu mpzp Rogoźnik

 

14. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko

 

15. Rysunek 1a prognozy oddziaływania projektu mpzp na środowisko

 

16. Rysunek 1b prognozy oddziaływania projektu mpzp na środowisko

 

17. Rysunek 2 prognozy oddziaływania projektu mpzp na środowisko

18. Formularz uwagi do projektu mpzp

 

 

Sączów

1. Uchwała intencyjna XV/154/19 z 28 listopada 2019 r.
2. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
3. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Sączów
4. Tekst projektu MPZP Sączów wraz z uzasadnieniem
5. Rysunek projektu MPZP Sączów
6. Rysunek 1 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
7. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
8. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
9. Formularz uwagi do projektu mpzp
10. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Sączów
11. Tekst projektu uchwały mpzp Sączów EI wraz z uzasadnieniem
12. Rysunek projektu mpzp Sączów EI
13. Rysunek 1 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
14. Rysunek 2 prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
15. Tekst prognozy odziaływania projektu mpzp na środowisko
16. Formularz uwagi do projektu mpzp Sączów EI

 

 


data: 2022-02-01

Gmina Bobrowniki