MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zarządzenia Wójta Gminy Bobrowniki

Zarządzenie nr OK.0050.31.2022 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 01.03.2022 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Bobrowniki w roku 2022

 

Zarządzenie nr OK. 0050.32.2022 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 01.03.2022 r. w sprawie: wydłużenia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i mlodzieży w Gminie Bobrowniki w roku 2022


data: 2022-03-01

Gmina Bobrowniki