MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Spotkanie z wykonawcą w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Szkolnej i Parkowej w Rogoźniku

 

 

Zapraszamy na spotkanie z wykonawcą w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku przy ulicach Parkowej i Szkolnej, które odbędzie się 10 marca 2022 r, o godzinie 13.00 na parkingu przy parku (wjazd od ul. Parkowej). Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


data: 2022-03-08

Gmina Bobrowniki