MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

INFORMACJA

 

STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

 

na podstawie art. 24a ust. 8 stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

Starosta Będziński, jako organ służby geodezyjnej i kartograficznej informuje, żew Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 11.03.2022 r. ukazały się ogłoszenia w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru powiatu będzińskiego pod następującymi pozycjami:  

 

  1. Poz. 1630 dla gminy Będzin, obręb: Będzin, Grodziec, Łagisza
  2. Poz. 1631 dla gminy Czeladź, obręb: Czeladź
  3. Poz. 1632 dla gminy Wojkowice, obręb: Wojkowice, Żychcice
  4. Poz. 1633 dla gminy Bobrowniki, obręb: Bobrowniki, Dobieszowice, Myszkowice, Rogoźnik, Sączów, Siemonia, Twardowice, Wymysłów
  5. Poz. 1634 dla gminy Mierzęcice, obręb: Boguchwałowice, Mierzęcice, Najdziszów, Nowa Wieś, Przeczyce, Sadowie, Toporowice, Zawada
  6. Poz. 1635 dla gminy Psary obręb: Brzękowice, Dąbie, Goląsza, Góra Siewierska, Gródków, Malinowice, Preczów, Psary, Sarnów, Strzyżowice
  7. Poz. 1636 dla gminy Siewierz, obręb: Siewierz miasto, Brudzowice, Czekanka, Dzierżawa, Dziewki, Gołuchowice, Leśniaki, Nowa Wioska, Słowik, Surma, Tuliszów, Warężyn, Wojkowice Kościelne, Żelisławice
  8. Poz. 1637 dla gminy Sławków, obręb: Sławków, Burki, Dębowa Góra, Garbierze, Niwa

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dane objęte projektem operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków po wyłożeniu do wglądu zainteresowanych stron w dniach od 23.08.2021r. do 10.09.2021r. stały się operatem ewidencji gruntów i budynków. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zgłaszać zarzuty do tych danych. Zarzuty zgłoszone po tym terminie, traktuje się jak wniosek o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

Uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Będziński rozstrzyga w drodze decyzji.

 

 

 

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO

Jadwiga Zięba

GEODETA POWIATOWY

 

 

 

 

INFORMACJE ZE STRONY INTERNETOWEJ POWIATU -> https://powiat.bedzin.pl/aktualnosci/4973-informacja-o-zakonczeniu-modernizacji-ewidencji-gruntow-i-budynkow-dla-calego-obszaru-powiatu-bedzinskiego


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO -> http://dzienniki.slask.eu/legalact/2022/1633/


data: 2022-03-14

Gmina Bobrowniki