MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Przypominamy, że do 15 kwietnia przeprowadzana jest akcja odszczurzania

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

 

Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz § 19 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” przyjętego uchwałą NR XXX/286/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”, zmienionego uchwałą NR XXXVII/369/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bobrowniki nr XXX/286/20 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki oraz uchwałą NR XLII/409/21 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/286/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” w związku z wystąpieniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej Nr NS/EP.0612.382/2022 z dnia 08 lutego 2021 r.

z a r z ą d z a m

 

w dniach od 4 kwietniado 15kwietnia2022 r. na terenie gminy Bobrowniki przeprowadzenie powszechnej akcji odszczurzania

 

Przeprowadzenie akcji jest konieczne ze względu na ochronę zdrowia ludzi, podniesienie stanu higienicznego i sanitarnego gminy, a także ze względu na możliwość szerzenia się chorób zakaźnych, a nawet zagrożenia epidemiologicznego. Akcja odszczurzania powinna być poprzedzona akcją porządkową.

 

§ 1

Akcja powszechnego odszczurzania polega na jednoczesnym wyłożeniu trutki przeciw gryzoniom we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, obiektach handlowych i przemysłowych, wytwórniach artykułów spożywczych, sklepach, magazynach, obiektach opieki zdrowotnej, żłobkach, przedszkolach i szkołach, a także na terenach gospodarstw rolnych.

 

§ 2

Wszyscy właściciele, administratorzy, zarządcy i użytkownicy obiektów wymienionych w § 1 niniejszego obwieszczenia zobowiązani są do zaopatrzenia się w przepisową ilość trutek. W dniach od 4 kwietnia do 15 kwietnia br. należy pozostawić wyłożoną trutkę w miejscach pojawienia się gryzoni, a w szczególności na śmietnikach, w piwnicach i na strychach, w ustępach, na składowiskach itp. uzupełniając w miarę spożycia przez gryzonie.

 

§ 3

W dniu 15 kwietnia br. należy zebrać resztki trutki i przekazać do unieszkodliwienia.

Padłe na skutek akcji gryzonie winny zostać zutylizowane.

 

§ 4

Zwierzęta i ptactwo domowe w czasie akcji odszczurzania należy trzymać w zamknięciu.

 

§ 5

Używane w akcji środki muszą być bezpieczne i zarejestrowane oraz stosowane zgodnie z instrukcją.

W miejscu, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie:

UWAGA TRUCIZNA”.

§ 6

Wszystkie zabiegi deratyzacyjne winny być udokumentowane w protokołach pozabiegowych.

 

§ 7

Nadzór nad akcją i kontrolę wykonania przeprowadzać będzie Urząd Gminy w Bobrownikach i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej.


data: 2022-04-11

Gmina Bobrowniki