MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Program usuwania azbestu

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza nabór wniosków o przystąpienie w roku 2022 do

PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2012–2032”.

Wnioski należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki od dnia 04 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

 

Podstawą określenia kolejności udzielenia dofinansowania jest stopień pilności w kolejności składania wniosków.

 

Dofinansowanie wypłacane będzie aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na bieżący rok budżetowy.

Druki wniosku oraz informacji o wyrobach zawierających azbest dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Bobrowniki oraz w Urzędzie Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8 Bobrowniki 42-583.

 

 

  1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  2. UCHWAŁA NR IX/80/19 RADY GMINY BOBROWNIKI z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na realizację zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest, realizowanych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobrowniki na lata 2012-2032"
  3. Załącznik nr 1 do regulaminu
  4. Załącznik nr 2 do regulaminu

data: 2022-04-11

Gmina Bobrowniki