MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Cyfrowa Gmina

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Bobrowniki

 

Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 77.500,00 zł (100% wartości projektu) na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup 31 szt. laptopów.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziło limity dofinansowania, tj. do kwoty 2.500,00 zł za każdy sprzęt.

Gmina Bobrowniki ogłosi postępowanie przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wyłoniony zostanie wykonawca zamówienia, który dostarczy sprzęt ,który następnie przekazany będzie wnioskodawcom.

Po dopełnieniu tych formalności będziemy kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umowy i ustalenia sposobu przekazania sprzętu.

 

 


data: 2022-06-13

Gmina Bobrowniki