MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Zebranie wiejskie w Bobrownikach

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

 

Zawiadamia się mieszkańców sołectwa Bobrowniki, że w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

odbędzie się

 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

Porządek zebrania:

  1. Odczytanie protokołu z poprzedniego Zebrania Wiejskiego.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku sołectwa o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

  3. Sprawy różne.

  4. Dyskusja.

 

Sołtys sołectwa

Włodzimierz Koźmińśki

 

 

 

Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział 10% uprawnionych Mieszkańców.

W razie braku wymaganego kworum Zebranie Wiejskie odbędzie w II terminie tj. w dniu 18 lipca 2022 r. o godz. 17:15, bez względu na liczbę uczestniczących w nim Mieszkańców.


data: 2022-07-13

Gmina Bobrowniki