MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Centrum Sączowa i centrum przesiadkowe w Dobieszowicach wkrótce zmienią swój wygląd

Po Siemoni, parku w Rogoźniku, czy przestrzeni wokół zabytkowego Dworku w Dobieszowicach przyszła pora na zagospodarowanie centrum Sączowa i topograficznego centrum gminy – zajazdu autobusowego na styku Bobrownik, Dobieszowic i Rogoźnika. Od kilku miesięcy Urząd Gminy przygotowuje koncepcje przebudowy tych dwóch miejsc w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie dotacji  w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na bieżącej sesji Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie konsultacji społecznych obu projektów. Pomysły, które wdrażamy na terenie poszczególnych miejscowości zawsze konsultujemy z Radnymi, Sołtysami i Radami Sołeckimi – mówi Wójt, Arkadiusz Ziemba. Niemniej jednak konsultacje społeczne z wszystkimi mieszkańcami mogą wnieść wiele świeżości do zaproponowanych rozwiązań – dodaje Wójt.
Pod koniec sierpnia w Urzędzie Gminy oraz na stronie Gminy Bobrowniki będzie można zobaczyć w szczegółach zaproponowane rozwiązania i wypowiedzieć się na temat ich funkcjonalności. Będzie mógł to uczynić każdy mieszkaniec gminy.
Ważne jest, żeby również mieszkańcy wypowiedzieli się co myślą na temat tych dwóch inwestycji – mówi Zbigniew Binko, Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki – nie bez znaczenia jest fakt, iż formuła konsultacji społecznych lokalnych inwestycji jest premiowana przez Unię Europejską dodatkową punktacją przy ocenie projektu.
Przedsięwzięcia obejmują swoim zakresem budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych, co w przypadku dużych miast odnosi się do dworców autobusowych i kolejowych, a na terenie wiejskim oznacza infrastrukturę  związaną z transportem zbiorowym. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe dla autobusów, zadaszenia w charakterze dworca autobusowego, drogi wewnętrze, miejsca parkingowe dla samochodów i rowerów. W nomenklaturze unijnej parking tego typu nazywany jest Park&Ride i taki właśnie obiekt powstanie na terenie dotychczas stanowiącym bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej w najbliższym sąsiedztwie Urzędu Gminy. Do centrum zaprojektowana zostanie droga rowerowa, pełniąca funkcję komunikacyjną.  Oznacza to ni mniej ni więcej jak wydzielone połączenie komunikacyjne dla rowerów pomiędzy północną a południową częścią gminy, jak również między Dobieszowicami a Wojkowicami. Dokumentacja projektowa dla obu przedsięwzięć wykonana zostanie do listopada bieżącego roku. Do końca roku Gmina złoży wnioski o dofinansowanie, a inwestycja realizowana będzie w latach 2016-17.


data: 2015-07-22

wizualizacja centrum przesiadkowe
wizualizacja centrum przesiadkowe
wizualizacja centrum przesiadkowe
wizualizacja centrum przesiadkowe
wizualizacja centrum przesiadkowe
wizualizacja centrum przesiadkowe
Gmina Bobrowniki