MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Remont mostu w Wymysłowie

Do końca listopada wyremontowany zostanie most na rzece Brynicy w ciągu ulicy Leśnej w Wymysłowie. Podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy Bobrowniki, Rajcy – 10 głosami za, 2 przeciw i 2 wstrzymującymi się, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4773 S (ul. Leśna) w Wymysłowie”.
Na ten cel, Radni przekazali z budżetu gminy kwotę 263.000 złotych. Według kosztorysu, inwestycja ta powinna zamknąć się w kwocie 1 182 000 złotych.
Jak informuje nas Robert Nowalski z Powiatowego Zarządu Dróg i Mostów w Będzinie wymianie poddane zostaną: bariery ochronne i balustrady, nawierzchnia drogowa oraz jej dylatacje, izolacja mostu, przęsła obiektu i system odwodnienia.
Na czas trwania remontu, most zostanie zamknięty dla ruchu kołowego jednak utrzymany będzie ruch pieszy.


data: 2015-07-16

Gmina Bobrowniki