MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Uroczyste otarcie boiska w Siemoni

Siódmy czerwca na długo zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej w Siemoni oraz w pamięci jej uczniów i nauczycieli. Tego dnia nastąpiła długo oczekiwana uroczysta inauguracja otwarcia boiska wielofunkcyjnego, którego koszt opiewał na kwotę około 700 tysięcy złotych, z czego połowa została dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez szkolny poczet sztandarowy. Następnie wszyscy zgromadzeni na placu odśpiewali hymn państwowy.

Wszystkich zebranych powitała Dyrektor Szkoły Jolanta Holzheimer. Wyraziła radość i satysfakcję z faktu, że uczniowie i mieszkańcy Siemoni będą mogli korzystać z boiska wielofunkcyjnego. Ponadto w serdecznych słowach podziękowała za powstanie boiska gospodarzowi gminy Małgorzacie Bednarek, dzięki zaangażowaniu Pani Wójt możemy się cieszyć z tak pięknego boiska sportowego. Słowa podziękowania skierowała także do Wójta Gminy Bobrowniki kadencji 2014-2018 Arkadiusza Ziemby, który był inicjatorem budowy tego obiektu.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi, którego dokonali zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wiceminister Jan Widera, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Senator RP Arkadiusz Grabowski, a także Wójt Gminy Małgorzata Bednarek. Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych ks. Marek Wyjadłowski poświęcili boisko.

Gdy inauguracja boiska nastąpiła, uczniowie, a także zastępca przewodniczącego Rady Gminy Bobrowniki wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy, wyrażając serdeczne podziękowania za podjęcie decyzji i działań, które przyczyniły się powstania tak pięknego obiektu. Głos zabrali również zaproszeni goście, gratulując szkole otwarcia boiska, podkreślali rolę i znaczenie oddanej do użytku inwestycji nie tylko dla rozwoju kultury fizycznej i sportu, ale także poprawy jakości życia całej lokalnej społeczności. Wójt Małgorzata Bednarek w trakcie wygłoszonego przemówienia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania tego boiska i życzyła wszystkim dużo radości z korzystania z tego pięknego obiektu. Cieszę się z Wami z nowego boiska i mam nadzieję, że nie tylko uatrakcyjni ono lekcje wychowania fizycznego, ale także podniesie edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu uczniów; dodała Wójt Gminy.

W następnej kolejności uczniowie w podzięce zaprezentowali bogaty program artystyczno-sportowy. Nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze, która towarzyszyła całej imprezie – burzliwe oklaski i promieniste uśmiechy, goszczące na buziach, cieszyły oczy nauczycieli i zgromadzonych gości. (ps)

 

 


data: 2019-06-10

Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
Uroczyste otarcie boiska w Siemoni
strona:
<<
 < 
1
2
3
Gmina Bobrowniki