MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Wójt sąsiedniej gminy w finale konkursu o tytuł najlepszego wójta

Wójt sąsiedniej gminy w finale konkursu o tytuł najlepszego wójta

data: 2016-03-25

Na prośbę samorządu sąsiedniej gminy, informujemy, że wójt gminy Psary - Tomasz Sadłoń został wybrany do finałowej 10 w konkursie o tytuł najlepszego wójta w Polsce w 2015 roku. Jeżeli pragną Państwo poprzeć Tomasza Sadłonia, należy wysłać sms o treści: 9 na numer: 7150   zobacz więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie

data: 2016-03-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza do udziału w projekcie systemowym „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy ...

Tak aktywni są nasi mieszkańcy

Tak aktywni są nasi mieszkańcy

data: 2016-03-24

Wspieramy lokalne przedsięwzięcia – chwali się na swojej stronie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika. Niejedna grupa osób z naszej gminy próbowała już sięgnąć po te środki. Udało się nielicznym. 8 marca był ostatnim dniem składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.   To już trzeci rok z rzędu organizacje z terenu województwa dzielą małymi grantami w wysokości do 4 tysięcy złot...

Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2016 roku

data: 2016-03-22

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku podlegają:   mężczyźni urodzeni w 1997 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1992—1996, którzy nie posiadają określonej kategor...

Starosta nagrodził wybitnych mieszkańców powiatu

Starosta nagrodził wybitnych mieszkańców powiatu

data: 2016-03-22

W poniedziałek, 21 marca, Starosta Będziński – Arkadiusz Watoła, wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku, uhonorowano mieszkankę Bobrowniki – Panią Halinę Gajdzik oraz zespół śpiewaczy Wymysłowianki.   Zespół śpiewaczy Wymysłowianki prowadzi swoją działalność od 2004 roku. Powstał z inicjatywy T...

Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

data: 2016-03-22

Zapraszamy do zapoznania się do projektem dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych  na lata 2016-2022. Dokument został przygotowany przez Zespół powołany do tego celu przez Wójta Gminy. Obecnie, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 2 września 2010 roku organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do kształtu dokumentu. Konsultacje potrwają do 5 kwietnia 2016 roku.Zarządzeniem Nr OK.0050.196.2015 Wójta Gminy B...

I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Mężczyzn o puchar Wójta Gminy - Bobrowniki i Ożarowice

I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Mężczyzn o puchar Wójta Gminy - Bobrowniki i Ożarowice

data: 2016-03-21

W ubiegłą sobotę, 19 marca na hali sportowej w Ożarowicach odbył się I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Mężczyzn o puchar Wójtów dwóch gmin – Bobrowniki i Ożarowice. Inicjatorem turnieju była Gmina Bobrowniki. Honorowy patronat nad imprezą objęli Wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba oraz Wójt Gminy Ożarowice – Grzegorz Czapla.W turnieju wzięło udział 8 zespołów.Ostatni tydzień był bardzo aktywny, ale warto b...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI

data: 2016-03-17

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI   d o t y c z y powszechnej akcji deratyzacji w 2016 r. na terenie gminy Bobrowniki.   Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz § 21 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/339/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w związku z wystąpieniem...

Twórz mapę zagrożeń bezpieczeństwa

Twórz mapę zagrożeń bezpieczeństwa

data: 2016-03-17

Poczucie bezpieczeństwa jest podstawową potrzebą każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Większość społeczeństwa nie ma obecnie bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych, dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy występujących zagrożeń. Opiera się więc na własnych odczuciach, a także na opiniach znajomych, a w znacznej mierze na opiniach kreowanych przez ś...

Program Rodzina 500 plus w naszej gminie

Program Rodzina 500 plus w naszej gminie

data: 2016-03-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że w związku z realizacją rządowego Programu „Rodzina 500 Plus” zostaną utworzone dodatkowe punkty wydawania i przyjmowania wniosków na terenie gminy Bobrowniki jak niżej:   Sołectwo Punkt przyjmowania wniosków Data przyjmowania wniosków Godzina przyjmowania wniosków Bobrowniki Dom Kultury wtorek, 5, 12, 19 i 26 kwietnia 15.00 – 18.00 Rogoźnik Dom Ku...

Gmina Bobrowniki