MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Hala LUX oficjalnie otwarta

Hala LUX oficjalnie otwarta

data: 2022-04-24

23 kwietnia otwarliśmy Halę Widowiskowo-Sportową "LUX" w Rogoźniku.       Fotorelacja z wydarzenia:

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

data: 2022-04-21

Drodzy mieszkańcy!Gmina Bobrowniki informuje, że nie prowadzi rekrutacji ws. Odnawialnych Źródeł Energii osobiście w Państwa domach. Przestrzegamy Państwa przed podawaniem poufnych danych osobom, które RZEKOMO działają na zlecenie Gminy Bobrowniki.    

Hala Widowiskowo-Sportowa

Hala Widowiskowo-Sportowa

data: 2022-04-20

Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu

data: 2022-04-11

Wójt Gminy Bobrowniki ogłasza nabór wniosków o przystąpienie w roku 2022 do „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BOBROWNIKI NA LATA 2012–2032”. Wnioski należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Bobrowniki od dnia 04 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.   Podstawą określenia ko...

Przypominamy, że do 15 kwietnia przeprowadzana jest akcja odszczurzania

 Przypominamy, że do 15 kwietnia przeprowadzana jest akcja odszczurzania

data: 2022-04-11

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOBROWNIKI   Na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz § 19 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki” przyjętego uchwałą NR XXX/286/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”, zmienione...

Informacje dla przyjmujących Ukraińców

Informacje dla przyjmujących Ukraińców

data: 2022-03-24

Drodzy Mieszkańcy! Przypominamy o rejestrowaniu osób, które przyjechały do nas w związku z konfliktem na Ukrainie.Można zrobić to w pokoju nr 1 na parterze w Urzędzie Gminy. Rejestracja jest niezbędna do uzyskania zapomogi dla osób przyjmujących uchodźców. Dodatkowo zachęcamy do zapisów ws. uzyskiwania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

data: 2022-03-23

Od 1 lipca 2021 r. w życie wszedł obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW. Właściciele oraz zarządcy nieruchomości będą musieli wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają.   Ostateczna data na składanie deklaracji to 30 czerwca 2022 r.       CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW gromadzić będzie dane dotyczące: wsz...

Komunikat w sprawie nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy

Komunikat w sprawie nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy

data: 2022-03-21

Zważywszy na duże zainteresowanie uzyskiwania numeru PESEL przez obywateli Ukrainy wprowadzamy zapisy godzinowe na wizytę w tej sprawie. Zapisy pod numerem telefonu: +48 798 786 031 w godzinach pracy urzędu.

Urząd otwarty w sobotę

Urząd otwarty w sobotę

data: 2022-03-14

W nawiązaniu do podpisania Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, Urząd Gminy w Bobrownikach będzie otwarty dla interesantów z Ukrainy w sobotę 19 marca 2022r. od godz. 8 do 14 TYLKO DLA ZAPISANYCH OSÓB Z NASZEJ GMINY. W tym dniu można załatwiać sprawy związane z ogłoszoną ustawą.   Dyżur pełnić będą:  Zarządzanie Kryzysowe - odpowiedzialne za rejestrację uchodźc...

Zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zakończenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

data: 2022-03-14

INFORMACJA   STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO   na podstawie art. 24a ust. 8 stawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.)   Starosta Będziński, jako organ służby geodezyjnej i kartograficznej informuje, żew Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 11.03.2022 r. ukazały się ogłoszenia w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całego obszaru powia...

Gmina Bobrowniki