MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Gmina nie organizuje w dniu jutrzejszym spotkania

Gmina nie organizuje w dniu jutrzejszym spotkania

data: 2020-12-28

Informujemy, że gmina Bobrowniki nie organizuje jutrzejszego spotkania w zakresie pozyskania dofinansowania do pomp ciepła oraz fotowoltaiki, które odbywają się na terenie gminy. Przestrzegamy mieszkańców gminy przed udostępnianiem informacji prywatnych oraz wpłacaniem pieniędzy na tego typu spotkaniach. (ps)    

Fotowoltaika dla mieszkańców

Fotowoltaika dla mieszkańców

data: 2020-12-22

Budowa własnych mikroelektrowni jest coraz popularniejsza w naszym kraju. Wielu inwestorów modernizuje swoje budynki i na własną rękę produkuje energię elektryczną. Swoisty bum na fotowoltaikę napędziła nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadzono tam definicję prosumenta – czyli konsumenta zaangażowanego w wytwarzanie energii. Znaczącym aspektem był również spadek cen paneli fotowoltaicznych i ujednolicen...

Otrzymaliśmy 14,5 mln zł dofinansowania

Otrzymaliśmy 14,5 mln zł dofinansowania

data: 2020-12-22

W przyszłym roku rozpoczną się dwie inwestycje o wartości ok. 20 mln zł z dofinansowaniem rządowym na poziomie 14,5 mln zł. Z początkiem grudnia poznaliśmy oficjalne wyniki II edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Już niebawem powstanie 8-oddziałowe przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików oraz ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową   Na każdym kroku realizuję złożone obietnice przedwyb...

Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

Budżet na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

data: 2020-12-18

Wczoraj odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Bobrowniki. Najważniejszym punktem sesji było głosowanie nad projektem budżetu na 2021 rok. Decyzją radnych uchwała została przyjęta jednogłośnie, piętnastoma głosami za. Radni przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bobrowniki na lata 2021–2030. Budżet na rok przyszły to około 100 mln złotych, po raz pierwszy w historii gminy. Przed Radą Gminy oraz Wójtem Gminy duż...

Kolejne sukcesy Jakuba Siedlarskiego

Kolejne sukcesy Jakuba Siedlarskiego

data: 2020-12-10

Mieszkaniec Rogoźnika odnosi coraz większe sukcesy. Narciarstwo wodne trenuje od 2011 roku za namową trenera gimnastyki sportowej, którą ćwiczył od szóstego roku życia. Wiele spędzonych godzin na wodzie oraz różnorodnych prób pozwoliło Jakubowi udoskonalać swoje techniki i umiejętności. Sytuacja epidemiologiczna dała się we znaki w różnych dyscyplinach sportowych. Na szczęście Jakub Siedlarski, wielokrotny mistrz Polski, si...

Gimnastyka artystyczna jest jej pasją

Gimnastyka artystyczna jest jej pasją

data: 2020-12-09

Ada Ferdyn to mieszkanka Rogoźnika, która dwa lata temu zaczęła swoją przygodę z gimnastyką artystyczną. Z początku coś, co wyglądało jedynie na niewinną zabawę, przerodziło się w pasję. Pod okiem swojej trenerki ćwiczy sześć razy w tygodniu. Na przestrzeni dwóch lat można zauważyć rozwój u tej młodej zawodniczki. Ada jest bardzo zaangażowanym dzieckiem – komentuje jej trenerka, Anastasia Kozak.   Gimnastyka artyst...

Zmiana kwoty miesięcznego przychodu od 1 grudnia

Zmiana kwoty miesięcznego przychodu od 1 grudnia

data: 2020-12-07

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2020 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. z tytułu zatrudnienia) powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.   Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17 listopada 2020 r. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 grudnia...

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony

data: 2020-12-07

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 24 grudnia 2020 r.   Świadczenie to przysługuje na dotychczasowych zasadach, czyli w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczo...

Z wizytą Świętego Mikołaja

Z wizytą Świętego Mikołaja

data: 2020-12-07

Tegoroczna wizyta Świętego Mikołaja była inna niż dotychczas. Co roku w naszej gminie święto to celebrowano imprezą integracyjną dla najmłodszych mieszkańców. Zawsze wieńczyło ją spotkanie z samym Świętym Mikołajem, który przygotowywał dla dzieci upominki. Tego roku, z uwagi na panującą pandemię, nie było to możliwe, ale Wójt Gminy, Małgorzata Bednarek, ufundowała paczki dla dzieci z rodzin będących pod opieką OPS-...

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

data: 2020-12-02

Mierzęcice, dnia 1.12.2020 r.   Nr GK.6220.0007.2020   OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 86d ust. 1 pkt. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środow...

Gmina Bobrowniki