MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wiadomości

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

data: 2022-02-01

Zachęcamy do zapoznania się z planami na etapie opracowania dla poszczególnych miejscowości.Bobrowniki ETAP I 1. Uchwała intencyjna nr XLIV/425/21 z dnia 20 grudnia 2021 r.2. przystapienie_zmiana_Bobrowniki _E13. GML_przystapienie_zmiana_EI_B4. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp Bobrowniki Etap I5. Klauzula informacyjna6. Formularz wniosku do planu   Bobrowniki ETAP II 1. Uchwała intencyjna XV/151/19 z dnia 28 ...

Najciekawsza inicjatywa obywatelska

Najciekawsza inicjatywa obywatelska

data: 2022-02-01

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie :)

Ankieta ws. Strategii Gminy

Ankieta ws. Strategii Gminy

data: 2022-01-31

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym ws. Strategii Gminy Bobrowniki na lata 2021-2030. Badanie trwa do 11.02.2022 r. ANKIETA jest dostępna TUTAJ         Projekt Strategii Gminy Bobrowniki : https://bip.bobrowniki.pl/kategorie/120-strategia-rozwoju-gminy-bobrowniki-na-lata-20212030/artykuly/170-strategia-rozwoju-gminy-bobrowniki-na-lata-20212030?lang=PL

Za śmieci płacimy tyle samo

Za śmieci płacimy tyle samo

data: 2022-01-27

W dobie podwyżek mamy dobrą wiadomość. Kwota za odbiór śmieci nie uległa zmianie. Cena odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Zmianie również nie uległ indywidualny numer rachunku bankowego. Wysokość opłaty za śmieci zależna jest od liczby mieszkańców, ilości wytwarzanych odpadów oraz kosztów funkcjonowania systemu, na który skła...

Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

 Zmiany w funkcjonowaniu urzędu

data: 2022-01-24

  W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną na terenie naszego kraju informujemy, że Urząd Gminy Bobrowniki obsługuje mieszkańców w zakresie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.   Zachęcamy do załatwiania spraw poprzez platformę Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI), kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Opłaty należy wnosić za pomocą przelewu bankowego.   Korespondencja nieodebrana z Urzędu ...

Przyznawanie nagród za wysokie wyniki sportowe

Przyznawanie nagród za wysokie wyniki sportowe

data: 2022-01-24

Zachęcamy do składania wniosków o nagrody Wójta Gminy Bobrowniki za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz do zapoznania się z nowym regulaminem przyznawania tych nagród.    WNIOSEK, REGULAMIN, uchwała dostępne: TUTAJ          

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE NASZEJ GMINY

MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW NA TERENIE NASZEJ GMINY

data: 2022-01-19

Starosta Będziński informuje, że zakończyły się prace geodezyjne związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego powiatu będzińskiego, w tym gminy Bobrowniki. W ramach prowadzonych prac m.in. zaktualizowano użytki gruntowe. Opierając się na przepisach geodezyjnych, do użytku „B” określanego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe zaliczono m.in. podwórza, dojazdy, prze...

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

data: 2022-01-10

1. Zarządzenie nr. OK.0050.3.2022 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 4.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Bobrowniki w 2022 r.   2. Zarządzenie nr. OK.0050.2.2022 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 4.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspieran...

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

data: 2022-01-03

Szanowni Państwo, informujemy, że wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy – będzie można składać: tradycyjnie (papierowo) – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bobrownikach (ul. Kościuszki 25C, Dobieszowice) od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.   Specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego: +48 22 369 14 4...

Podsumowanie PONE

Podsumowanie PONE

data: 2022-01-03

Podsumowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bobrowniki w roku 2021 r.   W dobiegającym końca roku 2021 gmina Bobrowniki zrealizowała kolejną odsłonę Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Bobrowniki pod postacią dwóch Projektów „PONE V etap” i „PONE VI etap”. W roku 2021 mieszkańcy złożyli ponad 100 wniosków o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów na nowe kotły gazowe kondensacyjne i wysokospraw...

Gmina Bobrowniki