MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Charakterystyka gminy

Gmina Bobrowniki składa się z 8 sołectw. Zajmuje obszar 52 kilometrów kwadratowych. Zamieszkuje ją 11 726 mieszkańców (stan na 31.12.2017r.). 

 

Położenie Gminy Bobrowniki

Gmina położona jest w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie miast aglomeracji śląskiej, co stanowi istotną szansę ze względu na możliwość rozwoju funkcji mieszkaniowej i a także tworzenia małego i średniego biznesu.

Wysoka wartość przyrodnicza obszarów: otoczenia zbiorników wodnych w Rogoźniku, południowego stoku Góry Dziewiczej w Myszkowicach, południowego stoku Góry Buczyna w Rogoźniku, istnienie obszarów o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych stwarza predyspozycję do realizacji funkcji rekreacyjno- wypoczynkowej.

Dobrze rozwinięty sektor drobnej przedsiębiorczości pozwala na korzystne rokowania co do stanu gospodarki gminy. Rozwojowe trendy gospodarcze korespondują z rozwojem infrastruktury technicznej oraz z wysokimi nakładami budżetu gminy na ochronę środowiska, drogownictwo oraz modernizacje bazy instytucji publicznych.

 

 

W gminie funkcjonują :

 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie,

- Szkoła Podstawowa w Rogoźniku,

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,

- Szkoła Podstawowa w Siemoni wraz z oddziałem przedszkolnym,

- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach,

- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku,

- Żłobek Gminny w Rogoźniku.

 

  • oraz powołany do obsługi wymienionych instytucji oświatowych – gminny zespół oświaty
  • 5 ośrodków zdrowia prowadzonych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • gminny ośrodek kultury i 4 jego filie,
  • ośrodek pomocy społecznej,
  • zakład gospodarki komunalnej,
  • urząd gminy.

 Położenie Gminy Bobrowniki

Gmina zapewnia mieszkańcom: dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia, usługi kanalizacyjne – odbiór i oczyszczanie ścieków z sołectw: Bobrowniki, Dobieszowice , Rogoźnik, Wymysłów usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych segregowanych i mieszanych.

Wszystkie ulice i place są oświetlone. Istnieje pełna dostępność usług telekomunikacyjnych i internetowych, oraz dostaw gazu na cele komunalne i grzewcze.

Główne nakłady inwestycyjne kierowane są na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, rozbudowę infrastruktury drogowej: chodników, modernizację nawierzchni dróg i budowę nowych dróg gminnych.

Intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.  Inwestycje realizowane są na gruntach przygotowanych na ten cel przez gminę.

Gmina posiada rezerwy terenów na cele inwestycyjne.

Najsilniejsze związki funkcjonalne łączą gminę i jej mieszkańców z Piekarami Śląskimi, Bytomiem, Będzinem i Tarnowskimi Górami. Związki te dotyczą zatrudnienia mieszkańców, lecznictwa, szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Z tymi miejscowościami najlepiej rozwinięta jest również autobusowa komunikacja pasażerska .

 

 

Gmina Bobrowniki