MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

OZE dla mieszkańców

 

W dniach od 1. do 12. marca. w Urzędzie Gminy Bobrowniki będzie można podpisać Umowy dotyczące warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE.

Zapraszamy mieszkańców, którzy wyrazili chęć kontynuowania udziału w projekcie do Urzędu Gminy, do pokoju 12, celem podpisania ww. dokumentów.

W załączeniu przedstawiamy wzór umowy oraz pełnomocnictwa.

 

Prosimy o przybycie z dokumentem tożsamości, elektronicznym wydrukiem z księgi wieczystej pobranym ze strony https://ekw.ms.gov/eukw_ogol/menu.do oraz podpisanym pełnomocnictwem w przypadku gdy występuje więcej niż jeden właściciel nieruchomości.

 

W przypadku pytań proszę dzwonić pod numer 032-287-78-87 wew. 59

 

Linki:

-Umowa dotycząca warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE

-Pełnomocnictwo

 


 

 

Z uwagi na pojawiające się utrudnienia z weryfikacją wszystkich uczestników projektu zwracamy się z prośbą do Państwa o kontakt telefoniczny pod numerem 032 287 78 87 wew. 59.

 

 

 

Osoby rezygnujące z uczestnictwa w projekcie prosimy o przybycie do Urzędu Gminy w Bobrownikach do dnia 26.02.2020 r. w związku z koniecznością podpisania oświadczenie o rezygnacji z projektu, dostępnego w pok. 12.

 

Mieszkańcy posiadający profil zaufany mogą złożyć dokument elektronicznie za pośrednictwem ePUAP : /GminaBobrowniki/skrytka

 

 

 

link: Oświadczenie o rezygnacji z projektu

 


 

 

 

Gmina Bobrowniki otrzymała dofinansowanie w projekcie „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, w zakresie montażu: instalacji fotowoltaicznej, instalacji solarnej, pompy ciepła, kotła na biomasę.

 

 

Od 28.01.2021 r. rozpocznie się telefoniczna weryfikacja uczestników projektu.

 

Po zakończeniu weryfikacji Gmina Bobrowniki planuje nabór uzupełniający dla mieszkańców.

 

logotyp UE

Gmina Bobrowniki