TERENY INWESTYCYJNE I NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Wójt Gminy Bobrowniki informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bobrowniki, ul. Gminna 8 w Bobrownikach zostały wywieszone ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów ustnych nieograniczonych. Ogłoszenia o przetargach zostały opublikowane na stronie internetowej:  www.bip.bobrowniki.pl wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na tablicach w poszczególnych sołectwach.

Myszkowice

Bobrowniki

Bobrowniki

Bobrowniki