MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

NIE DLA CZADU!

Rozpoczął się okres grzewczy. Przypominamy państwu o zachowaniu szczególnej ostrożności. Jeśli stosują Państwo węgiel lub drewno do ogrzewania budynku, należy pamiętać o okresowych przeglądach instalacji grzewczej - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a w wypadku gazu ziemnego lub oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Ponadto należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, używać mikrowentylacji okien i drzwi oraz nie zasłaniać kratek wentylacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest również montaż czujnika tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie.

 

ulotka opisująca zagrożenia związane z zatruciem czadem

 

CO TO JEST TLENEK WĘGLA?

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonaj okresowych przeglądów nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m. in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA?

 • ból głowy,
 • ogólne zmęczenie,
 • duszności,
 • trudności z oddychaniem,
 • oddech przyspieszony,
 • nieregularny,
 • senność,
 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

 

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?

Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:

 • natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę,
 • jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze,
 • rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki,
 • nie rozbieraj go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112.

 

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
 • nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
 • z pomocą fachowców dokonaj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujniki tlenku węgla w tej części domu, w której sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które uratowały już niejedno życie.

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla. W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

Gmina Bobrowniki