MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Wójt Gminy Bobrowniki

Małgorzata Bednarek, Wójt Gminy Bobrowniki

Ukończyła w 2002 roku Politologię na Uniwersytecie Śląskim z wynikiem bardzo dobrym. Następnie Podyplomowe Studia Menadżerskie, także na Uniwersytecie Śląskim. Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Pracowała w firmach prywatnych i administracji. Od 10 lat pracuje w samorządzie terytorialnym, najpierw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Wydział Rozwoju Regionalnego, następnie w Urzędzie Gminy Bobrowniki na stanowisku kierownika Referatu Rozwoju i Promocji. Od 2016 roku Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.

Równolegle do pracy zawodowej działała społecznie. W 2008 roku założyła Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Lepsza Gmina” i pracuje w nim do dzisiaj jako wolontariusz. 
W ramach Stowarzyszenia zrealizowała kilkanaście przedsięwzięć dla mieszkańców gminy Bobrowniki, począwszy od aerobiku, zajęć języka angielskiego dla przedszkolaków, kursów komputerowych czy kulinarnych dla osób starszych, a także dzieci, poprzez liczne imprezy plenerowe, a skończywszy na działaniach kształtujących aktywność obywatelską mieszkańców gminy.

W 2011 roku stworzyła w Urzędzie Gminy Bobrowniki Referat Rozwoju i Promocji. Od tego momentu Gmina zaczęła krok po kroku sięgać po środki unijne z jednej strony, a kształtować otwarty wizerunek Urzędu, z drugiej. Zgodnie z wolą mieszkańców i wizją i programem Wójta pozyskiwała środki na największe gminne przedsięwzięcia. Wnioski i Studia Wykonalności przygotowywała także samodzielnie. Pierwsze efekty to podsumowanie kadencji 2011-2014, gdzie gmina zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pozabudżetowych  za 40 mln zł. Następnie z ramienia Gminy Bobrowniki negocjowała środki unijne na nową perspektywę finansową w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W kolejnej 4-letniej kadencji Wójta Arkadiusza Ziemby to nawet 60 mln zł przedsięwzięć.

Tak dynamiczny rozwój nie mógł przejść niezauważony. Toteż w 2015 roku gmina zaczyna pojawiać się w czołówce 50 najlepszych gmin wiejskich kraju. Rankingi zrównoważonego rozwoju, czy ranking Rzeczpospolitej w 2017 roku klasyfikują Gminę Bobrowniki na 15 miejscu, a 2018 roku na 11 miejscu w kraju. Jedynie za 2017 rok Bobrowniki znajdują się na 2 miejscu w województwie śląskim w zakresie dochodów UE deklasując pozostałe gminy. Jednocześnie nie wzrasta radykalnie zadłużenie. 
Gmina jest jedną z dwóch najmniej zadłużonych gmin powiatu będzińskiego.

 

 

Arkadiusz Ziemba pełnił funkcję Wójta Gminy Bobrowniki od 2010 do 2018 roku.Wójt Gminy

W trakcie tych dwóch kadencji, gmina Bobrowniki intensywnie się rozwinęła, głównie ze względu na efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, które rocznie potrafią nawet stanowić 50% budżetu inwestycyjnego gminy. Budżet gminy zwiększył się w tym czasie o 240%, natomiast budżet na inwestycje o 300%. Pozyskano wielomilionowe dotacje ze środków unijnych  i krajowych. Największe z nich to: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki” i „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bobrowniki”, dzięki którym do 2020 r., ponad 95 % powierzchni Gminy zostanie skanalizowane, wypełniając tym samym wymogi  tzw. dyrektywy ściekowej. To Wójt doprowadził do przejęcia od Skarbu Państwa 50-cio hektarowego terenu parku w Rogoźniku w 2011 roku, po czym rozpoczęły się sukcesywne inwestycje w ten teren. Ostatnia z nich, tj. remont budynku amfiteatru w Rogoźniku ma przywrócić blask perle Górnego Śląska. Wójt kładzie nacisk na rozwój budowlanych terenów mieszkaniowych, dzięki czemu wzrasta rokrocznie sprzedaż działek i ilość mieszkańców. 

Budowa dróg, kanalizacji i inwestycje w infrastrukturę społeczną oraz przestrzeń publiczną pochłonęły w ciągu 7 lat kadencji kilkadziesiąt milionów złotych.

Docenia to społeczność gminy, obdarzając go w wyborach w 2014 roku, największym  w powiecie będzińskim zaufaniem społecznym (71%).

Doceniają to także obiektywne instytucje. W 2018r. Gmina Bobrowniki uzyskała trzecie miejsce w Polsce w Rankingu Samorządów organizowanym przez wydawnictwo „Rzeczpospolita”. Także za ten rok Arkadiusz Ziemba otrzymał tytuł „Samorządowca Roku”  przyznawany przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za współpracę z innymi samorządami nad powstaniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W 2016r. Arkadiusz Ziemba zdobył nagrodę  „Innowator 2016”, przyznawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dla Urząd Gminy w Bobrownikach otrzymał też Certyfikat Jednostki Samorządu Terytorialnego aktywnej w Regionalnym Ekosystemie Innowacji, który potwierdza uzyskanie pozytywnej oceny w audycie technologiczno - innowacyjnym. Otrzymał również dla Gminy Bobrowniki dyplom „Samorząd przyjazny Seniorom 2013 – przyjazna przestrzeń publiczna”, przyznany przez Senat RP, a także tytuł Złotego i Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu.

Posiada wyższe wykształcenie. Ukończył studia dzienne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, na Wydziale Zarządzania. Posiada Dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Przez dwa  lata był członkiem Rady Nadzorczej „Ceramika Skarbek” Sp. z o.o. Zna trzy języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski, a karierę zawodową rozpoczął w znanej na Śląsku instytucji, jaką jest Fundusz Górnośląski. Przejście do samorządu wprost z biznesu, a jednocześnie doświadczenie w przestrzeni społecznej pozwoliło mu na wdrożenie innowacyjnego podejścia do petenta. Gmina jest otwarta na potrzeby mieszkańców, przyjazna i pomocna.

 


 

 

Gmina Bobrowniki