MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

System gospodarki odpadami komunalnymi

W styczniu 2012 roku, Sejm RP ustanowił nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa narzuciła na gminy obowiązek przejęcia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a więc od dnia 1 lipca 2013 roku, gmina jest odpowiedzialna za cały proces gospodarowania odpadami. Gmina wybiera w drodze przetargu jedną firmę, której zadaniem jest odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (pojemniki) i segregowanych (worki) z nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele nieruchomości są zobligowani do comiesięcznej opłaty na rzecz budżetu Gminy Bobrowniki w wysokości 28 zł od mieszkańca nieruchomości, jeżeli na nieruchomości prowadzona jest segregacja odpadów. W przypadku niesegregowania odpadów na frakcje, których odbiór z nieruchomości zapewnia Gmina Bobrowniki wysokość opłaty wynosi 84 zł od mieszkańca nieruchomości.

  • Podstawą do naliczenia wysokości opłaty dla danej nieruchomości jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz). Deklarację można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EBOI  - deklaracja eletroniczna lub ePUAP - deklaracja elektroniczna. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Bobrownikach pokój nr 24.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r.  poz. 391 ze zm.) oraz  § 10  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki  przyjętego Uchwałą Nr XXV/339/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2012 r. do obowiązków właścicieli nieruchomości należy wyposażenie jej w: pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych w ilości (pojemności) zgodnej z liczbą mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości

 

Chcesz wiedzieć więcej o nowej ustawie śmieciowej? Dzwoń 32 384 30 45

 

 

 

Gmina Bobrowniki