MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

System gospodarki odpadami komunalnymi

W związku z podjętą Uchwałą nr XXIX/276/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 26 listopada 2020 roku od 1 stycznia 2021 roku stawka opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 35,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Na tej samej sesji Rada Gminy Bobrowniki, podjęła Uchwałę nr XXIX/277/20, na podstawie której istnieje możliwość zastosowania ulgi dla osób posiadających i kompostujących bioodpady. Zgodnie z powyższą Uchwałą ulga w Gminie Bobrowniki od 1 stycznia 2021 wyniesie 7,00 zł od osoby. Możliwość kompostowania została przewidziana przez ustawodawcę tylko dla zabudowy jednorodzinnej (art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

 

Aby móc skorzystać z ulgi od 1 stycznia 2021 należy:

- w terminie od dnia 1 stycznia do 10 lutego 2021 roku złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której nowy wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku,

- w deklaracji wykazać chęć kompostowania odpadów,

- kompostować odpady.

 

Nowy wzór deklaracji -->>KLIKNIJ TUTAJ<<-- wysyłany jest wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostępny będzie:

- w siedzibie Urzędu w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8,

- w formie edytowalnej na stronie EPUAP (opcja dostępna w późniejszym terminie)

 

Jednocześnie informujemy, iż od 01 stycznia 2021 roku, nie będą wysyłane blankiety wpłat. Na zawiadomieniu o zmianie stawki będzie wskazana kwota opłaty oraz numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należną kwotę. Wpłat można dokonywać poprzez:

- wpłaty przelewem bankowym

- wpłaty na poczcie

- wpłaty za pośrednictwem EBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta)

- za pośrednictwem terminala płatniczego dostępnego w Urzędzie Gminy pok.24

Właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli dokonać wpłaty w banku w siedzibie Urzędu Gminy proszeni są o wypełnienie blankietu wpłaty, który będzie dostępny przed wejściem do banku. W przypadku problemu z ustaleniem, kwoty jaką należy wpłacić prosimy o telefon pod numer 32 2877887 wew. 28, 34, 54, 55, 44 lub wizytę w pokoju nr 24.

 

wzór wypełnionej deklaracji

 

 

 

 

 

 

Gmina Bobrowniki