MENU

logo gminy bobrowniki
biuletyn informacji publicznej powieksz czcionke pomniejsz czcionke
facebook miny

Patronat Honorowy Wójta Gminy Bobrowniki

grafika - Wydarzenie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Bobrowniki Uprzejmie informujemy, że osoby prywatne, stowarzyszenia oraz organizatorzy imprez (z wyjątkiem rad sołeckich Gminy Bobrowniki, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz organizacji pozarządowych - OSP działających na terenie Gminy Bobrowniki jako organizatorów i współorganizatorów) ubiegające się o przyznanie honorowego patronatu nad imprezą lub wydarzeniem przez Wójta Gminy Bobrowniki Małgorzatę Bednarek powinny wypełnić stosowny wniosek, który znajduje się tutaj -->klik<--.

 

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy dostarczyć co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą na adres Urzędu Gminy Bobrowniki:

 

ul. Gminna 8

42-583 Bobrowniki

z dopiskiem: Honorowy Patronat

 

Otrzymanie niniejszego Patronatu zobowiązuje automatycznie organizatora do:

  • umieszczenia loga gminy oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych organizatora;
  • dołączenie linku www.bobrowniki.pl do informacji dotyczącej przedsięwzięcia na stronie internetowej organizatora lub na stronie poświęconej wyłącznie przedsięwzięciu;
  • przekazanie do Referatu Rozwoju i Promocji materiałów i publikacji związanych z przedsięwzięciem.

Pragniemy także zauważyć, iż złożenie wniosku nie jest równoważne z przyznaniem patronatu oraz, że objęcie patronatem jest wyróżnieniem honorowym, które nie jest deklaracją wsparcia finansowego czy organizacyjnego (zasady ewentualnego wsparcia rozpatrywane są indywidualnie)

 

 

Gmina Bobrowniki